Alkoholbevilling

Ansøgning om alkoholbevilling, bestyrergodkendelse, udvidet åbningstid med videre indgives til politiet, som behandler ansøgningen og sender indstilling til Rebild Kommunes Bevillingsnævn.

Vil du søge om alkoholbevilling, fornyelse af alkoholbevilling, bestyrergodkendelse eller anmelde ændring af direktion og bestyrelse i selskaber og foreninger, kan du finde blanketterne på Politiets hjemmeside.

Mere information

Rebild Kommune
Bevillingsnævnet
Hobrovej 110
9530 Støvring
Telefon: 99 88 99 88
E-mail: raadhus@rebild.dk

Menu