Senior Digital

Har du svært ved at betjene dig selv hos det offentlige via internettet, så er der hjælp at hente hos Ældre Sagen Rebild, på ældrecentrene, i Borgerservice og på bibliotekerne.

Senior Digital er et projekt, hvor du kan få hjælpe til at finde ud af de offentlige selvbetjeningsløsninger. Lær om NemID, Digital Post, hvordan du skifter læge, bestiller nyt sundhedskort (sygesikringskort), fornyer dine boglån via computeren og meget andet.

Digitale ambassader

Borgerservice, bibliotekerne og ældrecentrene i Støvring, Suldrup, Skørping, Øster Hornum, Haverslev, Nørager, Terndrup og Bælum er digitale ambassader med pc-udstyr, som du kan benytte.

På borgerservice og bibliotekerne er der medarbejdere, som vil hjælpe dig i gang med for eksempel Rebild Kommunes hjemmeside eller Borger.dk.

Hvis du ønsker It undervisning, så kan du se efter Ældre Sagens annoncer i lokalaviserne, eller i Ældre Sagens medlemsblad - ”Det Sker” - under Rebild.

Du kan også kontakte Henning Lange fra Ældre Sagen på tlf.40 33 22 00 - hverdage mellem 17.00 og 18.00, og høre om dine muligheder. Her kan du få nærmere information om tid og sted for undervisningen.                                                                            

Andet vedr. Ældre Sagen kontakt:
Støvring – Nørager afdelingen: formand Lisse Trads tlf. 20 15 53 37
Skørping afdelingen: formand Finn Berg tlf. 98 39 12 93 

Prøv selvbetjening på nettet

Hvis du vil forsøge dig med de digitale selvbetjeningsløsninger, så klik på linkene herunder. På disse sider kan du, ud over at få hjælp til at kommunikere med det offentlige, finde hjælp til søgning på nettet, fotos på nettet, mail, Google, Facebook og meget andet.

Bliv dus med din computer - Ældre Sagen

E-kurser.nu

Senior PC Support

Ældre Sagen har deres egen it-supportlinje telefon 70 10 10 06, hvis du har brug for hjælp.

Kontaktoplysninger

Ældrecentre

Mastruplund Ældrecenter
Mastruplundvej 2L
9530 Støvring

Suldrup Ældrecenter
Himmerlandshave 1
9541 Suldrup

Skørping Ældrecenter
Buderupholmvej 57
9520 Skørping

Bælum Ældrecenter
Møllevangen 1
9574 Bælum

Nørager Ældrecenter
Anlægsvej 10
9610 Nørager

Haverslev Ældrecenter
Dahlsensvej 18, Haverslev
9610 Nørager

Terndrup Ældrecenter
Skørpingvej 5 A
9575 Terndrup

Øster Hornum Ældrecenter
Birkehøjvej 10, Øster Hornum
9530 Støvring

Borgerservice

Se adresser og åbningstider i Borgerservice her

Bibliotekerne

Se adresser og åbningstider på bibliotekerne her

Ældre Sagen

http://www.aeldresagen.dk/sider/forside.aspx

Kurser og arrangementer

Der er løbende IT-kursus for nybegyndere på alle ældrecentre i Rebild Kommune.

Baggrunden for projekt Senior Digital

Projekt Senior Digital blev startet på baggrund af at, det offentlige skulle digitaliseres frem mod 2015.

Rebild Kommune, Ældrerådet og Ældre Sagen ville gerne gøre en særlig indsats for at hjælpe borgerne med at blive digitale, og gik derfor ind i projekt Senior Digital. Det blev til et samarbejde mellem ovennævnte, ældrecentrene, Borgerservice og bibliotekerne om at tilbyder kommunens borgere It undervisning.

Fritagelse for Digital Post fra det offentlige

Du kan blive fritaget for at modtage digital post fra det offentlige, hvis du: 

  • har en funktionsnedsættelse, som hindrer dig i at modtage post digitalt
  • ikke har adgang til en computer med tilstrækkelig internetforbindelse i dit hjem
  • er registreret som udrejst af Danmark
  • er hjemløs
  • har sproglige vanskeligheder
  • har praktiske vanskeligheder ved at anskaffe NemID.

For at blive fritaget for digital post fra det offentlige skal du møde op i Borgerservice eller på bibliotekerne.

Det er også muligt at bede andre fritage dig på dine vegne ved brug af fuldmagt.

Mere information om fritagelse

Menu