Tilsyn på plejeboliger

Kommunalbestyrelsen har pligt til at føre kommunalt tilsyn med plejeboligbebyggelser, der er omfattet af lov om almene boliger, lov om boliger for ældre og personer med handicap, samt andre tilsvarende boligenheder i kommunen. Embedslægeinstitutionen har pligt til at føre uanmeldt tilsyn vedrørende de sundhedsmæssige forhold på plejeboliger omfattet af lov om social service.

Kommunalt tilsyn

I henhold til Servicelovens § 151 har kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med opgaveløsningen på kommunens ældrecentre. Der skal aflægges ét årligt, uanmeldt tilsynsbesøg. Tilsynene bliver i Rebild Kommune udført af revisionsaktieselskabet BDO. Rebild Kommune har 10 ældrecentre og kan forvente at modtage 10 tilsynsrapporter pr. år samt én årsrapport.

Formålet med tilsynet er at sikre, at beboerne får den hjælp, de er visiteret til efter gældende lovgivning og ud fra det kommunale serviceniveau, der er fastsat i kvalitetsstandarderne. Tilsynene skal blandt andet skabe grundlag og mulighed for læring og fremadrettet udvikling.

Sundhedsstyrelsens tilsyn

Sundhedsstyrelsen er i henhold til Sundhedslovens § 219 forpligtet til at føre tilsyn på kommunens ældrecentre for at belyse sundhedsfaglige og sundhedsrelaterede forhold.

Sundhedsstyrelsen kan på baggrund af aflagt tilsynsbesøg tage stilling til, hvorvidt et ældrecenter skal have tilsyn det efterfølgende år. En stillingtagen som fremgår af tilsynsrapporten i tilsynsåret fra de enkelte ældrecentre.

Med baggrund i antallet af ældrecentre kan Rebild Kommune forvente op til 10 tilsynsrapporter fra Sundhedsstyrelsen pr. år samt en årsrapport. Sundhedsstyrelsens tilsyn føres i Nordjylland af embedslægerne.

Embedslægetilsyn 2012
  • Bælum Ældrecenter Rapport og Skema
  • Haverslev Ældrecenter Rapport og Skema
  • Nørager Ældrecenter Rapport og Skema
  • Rørbæk Ældrecenter Rapport og Skema
  • Skørping Ældrecenter Rapport og Skema
  • Støvring Ældrecenter er fritaget for tilsyn i 2012
  • Suldrup Ældrecenter er fritaget for tilsyn i 2012
  • Terndrup Ældrecenter er fritaget for tilsyn i 2012
  • Øster Hornum Ældrecenter er fritaget for tilsyn i 2012
  • Ådalscentret Rapport og Skema.
Embedslægetilsyn 2013
Styrelsen for Patientsikkerhed 2017

Menu