Affaldskontoret informerer

Colourbox - illustration
Her kan du læse nyheder fra affaldskontoret; om genbrugspladserne, affaldsplanen og ændringer af de dage vi henter din dagrenovation i forbindelse med helligdage.

Der er flere steder problemer med afhentning af affald på grund af snevejret. Hvis vi ikke har hentet dit affald, stiller du bare en ekstra sæk ud næste gang, så tager vi den med. Det må gerne være en almindelig plastiksæk og du behøver ikke købe en ’Ekstra affald’-mærkat.

Her kan du se hvilke veje vi rydder for sne og hvornår vi gør det: http://rebild.dk/snerydning

 

Husk hvis du har ekstra affald, kan du købe mærkater til ekstra sække i borgerservice, på bibliotekerne og i bogbussen. De koster 30,- pr. stk. Bind den fast på din ekstra sæk, så tager skraldemanden den med ved næste tømning.

 

Ny affaldsplan vedtaget

Rebild Kommunes affaldsplan 2014-24 blev vedtaget af byrådet den 18. december 2014 efter en offentlig høringsperiode.

Planen følger regeringens ressourcestrategi og lægger op til mindre forbrænding og mere genanvendelse.

Rebild Kommune forventer at indføre mere kildesortering ved husstande i planperioden, så borgere hjemme kan frasortere eksempelvis emballageaffald.

Du kan læse planen her http://affaldsportal.dk/rebild/Menu.aspx .

Menu