Affaldskontoret informerer

Colourbox - illustration
Her kan du læse nyheder fra affaldskontoret; om genbrugspladserne, affaldsplanen og ændringer af de dage vi henter din dagrenovation i forbindelse med helligdage.

Ny renovatør - nye tømmedage

Fra 3. april overtager RenoNorden indsamlingen af dagrenovation i Rebild Kommune. Mange adresser får en ny tømmedag når RenoNorden overtager.

Omlægning af ruterne medfører, at nogle husstande får lidt forlænget tidsrum mellem tømningerne den første tid. Hvis det gælder for din adresse og du får problemer med plads til dit affald, kan du de første 14 dage sætte en sæk ud til containeren, som skraldemanden så tager med.

Du skal være opmærksom på, at det kan være en ny skraldemand der tømmer på din adresse, så din container skal være synlig og tilgængelig.

Vi er i tæt dialog med RenoNorden og forventer at overgangen går så gnidningsfrit som muligt, men ændrede ruter og andre arbejdsgange kan gøre, at borgerne muligvis bliver nødt til at være lidt tålmodige og overbærende i den første tid.

RenoNorden er en af Skandinaviens største inden for indsamling af husholdningsaffald. I dag indsamler RenoNorden affald i mere 30 kommuner, blandt andet også Mariagerfjord, Randers og Jammerbugt.

Vi håber, at du vil tage godt i mod vores nye renovatør, og samtidig vil vi opfordre til at melde eventuelle problemer ind til os med det samme, så vi hurtigt kan rette fejlene.

Skriv til Affaldsteamet på: renovation@rebild.dk. du kan også melde det ind til vores selvbetjeningsløsninger på www.borger.dk. ​

Ændringerne gælder fra 1. april 2017.

 

Ny affaldsplan vedtaget

Rebild Kommunes affaldsplan 2014-24 blev vedtaget af byrådet den 18. december 2014 efter en offentlig høringsperiode.

Planen følger regeringens ressourcestrategi og lægger op til mindre forbrænding og mere genanvendelse.

Rebild Kommune forventer at indføre mere kildesortering ved husstande i planperioden, så borgere hjemme kan frasortere eksempelvis emballageaffald.

Du kan læse planen her http://affaldsportal.dk/rebild/Menu.aspx .

Menu