Affaldskontoret informerer

Colourbox - illustration
Her kan du læse nyheder fra affaldskontoret; om genbrugspladserne, affaldsplanen og ændringer af de dage vi henter din dagrenovation i forbindelse med helligdage.

Ny renovatør - nye tømmedage

Fra april er det RenoNorden der indsamler dagrenovation i Rebild Kommune. Det betyder nye ruter og flere borgere får også en ny tømmedag. Vi kan ikke undgå at nogle borgere vil opleve problemer i starten. 

Omlægningen af ruterne medfører, at der for nogle husstande går længere tid mellem tømningerne i den første tid. Det betyder at der kan gå fra to til fire dage ekstra inden skraldet bliver hentet. Omkring halvdelen af borgerne i Rebild Kommune vil blive berørte af det.

Vi forventer, at det hele vil være faldet på plads inden for en måned tid, men vi kan ikke garantere at enkelte ikke vil opleve problemer i længere tid.

Fortæl os hvis der er problemer

Oplever du problemer så meld dem hurtigst muligt ind til affaldsteamet på: affald@rebild.dk

Du kan også melde det ind til vores selvbetjeningsløsninger på www.borger.dk.

Så kan vi hurtigt kan rette fejlene og få det til at glide igen. Vi håber du vil tage rigtig godt imod vores nye renovatør og alle skraldemændene.

Helligdage

Tømning af dagrenovation rykkes i forbindelse med helligdage.
Du kan se ændringerne på sidste side i det husstandsomdelte Affaldshæfte 2017

Ny affaldsplan vedtaget

Rebild Kommunes affaldsplan 2014-24 blev vedtaget af byrådet den 18. december 2014 efter en offentlig høringsperiode.

Planen følger regeringens ressourcestrategi og lægger op til mindre forbrænding og mere genanvendelse.

Rebild Kommune forventer at indføre mere kildesortering ved husstande i planperioden, så borgere hjemme kan frasortere eksempelvis emballageaffald.

Du kan læse planen her http://affaldsportal.dk/rebild/Menu.aspx .

Menu