Giv dit affald nyt liv

Giv dit affald nyt liv - det sorterer under dig
I Danmark vil vi gerne blive endnu bedre til at sortere og genanvende vores affald. Faktisk skal vi genanvende 50 % af husholdningsaffaldet inden 2022. Vi skal derfor til at sortere vores affald endnu mere, end vi gør i dag, og første skridt er din nye genbrugscontainer.

Du modtager forskelligt informationsmateriale om sorteringsordningen i postkassen og sammen med din nye genbrugscontainer:

Vi har desuden samlet en række spørgsmål og svar som forhåbentlig kan fjerne enhver tvivl og give svar på de spørgsmål, du ellers måtte have. Vi har opdelt dem i fire emner: 

 • Sortering
 • Når skraldemanden har tømt genbrugscontaineren
 • Den nye sorteringsordning
 • Den nye genbrugscontainer.

Sortering

... om hvordan du sorterer dit husholdningsaffald, så det kan blive genanvendt.

Hvad skal i de forskellige rum i genbrugscontaineren?

Genbrugscontaineren er delt på midten med en skillevæg, og har derfor to rum.

Det ene rum er til papir og småt pap, det andet er til plast og metal.

På containeren er det tydeligt markeret hvad, der skal i hvilke rum. Det er vist med ikoner, og der er også en sorteringsvejledning. 

Hvad er papir?

Papir er for eksempel aviser, ugeblade, reklamer, gavepapir, printerpapir, kuverter og rudekuverter.

Papiret skal være rent og tørt. Hvis papiret er vådt, eller har madrester på sig, kan det mugne og ødelægge det rene indsamlede papir.

OBS. Gavebånd og mælke-/juicekartoner siger vi pænt nej tak til – de skal i dagrenovation.

Hvad er småt pap?

Småt pap er for eksempel æggebakker, æsker fra morgenmadsprodukter og tandpasta, rør fra toiletpapir og køkkenruller, karton og skotøjsæsker.

Pappet må ikke være større end en skotøjsæske. Større ting af pap skal du aflevere på genbrugspladsen.

OBS. Pizzabakker, mælke-/juicekartoner, papkrus og -tallerkner siger vi pænt nej tak til – de skal i dagrenovation.

Hvad er plast?

Plast dækker over alle mulige forskellige typer hårdt og blødt plastikaffald, der opstår i en husholdning.

Det er for eksempel dunke og flasker fra opvaskemiddel, rengøringsmiddel, eddike og madlavningsolie, pålægspakker, plastbakker fra fisk, kød og frugt, indkøbsposer og fryseposer, plastikfolie, brødposer, bøtter fra skyr og cremefraiche og plastnet fra løg og appelsiner. Det er også plastlegetøj og urtepotter, tandpastatuber, cremebøtter og shampooflasker.

Affaldet skal være fri for rester og må ikke være bundtet eller i poser. Hvis det er det, kan det ikke genanvendes.

OBS. Vi siger pænt nej tak til skumplast og flamingo, chips- og kaffeposer, olie/kemikaliebeholdere med faremærke, legetøj og andet plast med ledninger eller batterier.

Hvad er metal?

Metal dækker over forskellige typer metalaffald, der opstår i en husholdning.

Det er for eksempel konservesdåser, aluminiumsbakker fra leverpostej, sølvpapir, kapsler, bestik, søm og skruer, gryder og pander, øl- og sodavandsdåser.

Affaldet skal være fri for rester og må ikke være bundtet eller i poser. Hvis det er det, kan det ikke genanvendes.

OBS. Vi siger pænt nej tak til spraydåser, medicinsk udstyr, malerbøtter og andre beholdere med faremærke, metal med ledninger eller batterier.

Skal jeg ikke sortere glas længere?

Jo. Glas skal stadig i glascontaineren, på genbrugspladsen eller stilles ud til storskrald.

Hvorfor skal jeg lægge plast og metal løst i containeren?

Vi sender affaldet til et sorteringsanlæg, der kan adskille de forskellige typer plast og metal.

Anlægget registrerer de enkelte stykker affald, og derfor er det vigtigt, at du lægger affaldet løst i containeren. Hvis det ligger i poser eller er pakket ind i andet affald, kan det ikke registreres og dermed ikke genanvendes.

Du må altså ikke lægge flere plastbøtter inden i hinanden og sætte låg på. Du må heller ikke komme plast og metal i en skraldepose, og lægge det i containeren. Men du kan tømme posens indhold ned i containeren, og lægge posen i for sig.

Hvor rent skal affaldet være?

Papir og småt pap skal være rent og tørt. Der må ikke være fugt eller madrester på papiret.

Plast og metal skal være tømt og uden rester. Plastbeholdere som for eksempel ketchup- og dressingflasker, som det ikke er muligt at skylle, bør tømmes så meget som muligt.

Brug en sjat vand til at skylle tomatdåsen eller leverpostejbakken. Du kan for eksempel sætte dåserne ned i køkkevasken, når du vasker hænder. 

Hvis affaldet er så beskidt at du skal bruge meget vand, varmt vand eller sæbe for at få det rent, skal affaldet i stedet i dagrenovationen.

Det er mennesker, der skal håndtere affaldet, når det bliver hentet hos dig, så affaldet skal ikke være uhygiejnisk. En god tommelfingerregel er, at affaldet skal være så rent, at du selv ville håndtere det efter en måned.

Miljøministeriet har lavet en video der forklarer hvor rent affaldet skal være.

Skal jeg vaske affaldet?

Nej. Du skal kun bruge vand, hvis det er nødvendigt.

Brug for eksempel en sjat vand til at skylle tomatdåsen eller leverpostejbakken. Du kan for eksempel sætte dåserne ned i køkkevasken, når du vasker hænder.  

Hvis affaldet er så beskidt at du skal bruge meget vand, varmt vand eller sæbe for at få det rent, skal affaldet i stedet i dagrenovationen.

Det er mennesker, der skal håndtere affaldet, når det bliver hentet hos dig, så affaldet skal ikke være uhygiejnisk. En god tommelfingerregel er, at affaldet skal være så rent, at du selv ville håndtere det efter en måned.

Miljøministeriet har lavet en video der forklarer hvor rent affaldet skal være.

Bliver genbrugscontaineren ikke ulækker?

Hvis du har tømt affaldet for rester, brugt en sjat vand til at rengøre de ting, hvor det er nødvendigt og smidt de ting i dagrenovationen som er for beskidte til at blive genanvendt, så burde din container ikke blive ulækker.

Du har selv ansvaret for at holde genbrugscontaineren ren.

Inspiration: hvordan indretter jeg køkkenskabet, så det er nemt at sortere?

På nettet kan du finde masser af inspiration til hvordan du kan indrette det i hjemmet, så det er nemt for dig at sortere i dagligdagen. 

Når skraldemanden har tømt genbrugscontaineren

... om hvad der sker med affaldet, efter du har sorteret det.

Hvad sker der med affaldet?

Din container bliver tømt af en skraldemand, der kører i en specialindrettet skraldebil med to rum, der passer til containerens to rum. De to slags affald falder altså ned i hver sin side af skraldebilen, og bliver ikke blandet sammen.

Papir og småt pap kommer til et firma, som sorterer papir og pap hver for sig, og sender det til genanvendelse.

Plast og metal aflevere vi på et sorteringsanlæg. Her bliver de forskellige slags plast og metal skilt fra hinanden og sendt til genanvendelse. En lille del af affaldet vil ikke kunne genanvendes og bliver brændt.

Blander I ikke bare affaldet sammen igen?

Nej. Når du sorterer derhjemme, sørger vi selvfølgelig for, at affaldet ikke bliver blandet sammen igen. Skraldebilen, der kommer og tømmer din genbrugscontainer, har også to rum.

Skillevæggene i containeren og skraldebilen sikrer, at affaldet ikke bliver blandet sammen. Der er også plads til, at bilen kan tømme store containere, uden at affaldet bliver blandet.

De to rum i skraldebilen kan ligeledes tømmes hver for sig, så når skraldebilen ankommer til sorteringsanlægget bliver materialerne også holdt adskilt. På anlægget bliver affaldet endda sorteret yderligere i forskellige typer og solgt til genanvendelse.

Du skal altså blot smide affaldet i det rigtige rum i containeren – så sørger vi for, at det får nyt liv.

Miljøministeriet har lavet en film der forklarer princippet.

Bliver det sorterede affald brændt?

Nej. Det bliver genanvendt. Vi er interesserede i at genanvende så meget som muligt – det er nemlig langt det billigste, og det bedste for miljøet.

Det kan dog ikke undgås at en lille del af det sorterede affald, er fejlsorteret eller uegnet til genanvendelse. Og det bliver brændt. 

Hvad bliver mit affald til?

Når du har sorteret pålægspakker, aviser, konservesdåser og så videre fra dagrenovationen og smidt dem i genbrugscontaineren, kan de indgå i eller blive til nye materialer.

Papir og småt pap kan få nyt liv igen og igen. Papir kan blive til nyt papir, og kan genanvendes mange gange. Til allersidst kan det for eksempel ende som toiletpapir. Det kræver meget mindre vand og energi at genanvende papiret end at lave nyt papir.

Metal og plast kan indgå i nye produkter af metal og plast. For eksempel kan din isbøtte kan blive til en indkøbspose, og din konservesdåse kan blive til en ringeklokke.

Den nye genbrugscontainer

... om selve genbrugscontaineren - levering, størrelse, tømning og så videre.

Jeg har ikke fået min genbrugscontainer – hvor bliver den af?

Der kan opstå forsinkelser, så vær tålmodig.

Vi skifter containerne ud umiddelbart efter, du har fået papircontaineren tømt i september.

Hvis du kan se, at din nabo eller andre i nabolaget har fået deres nye genbrugscontainer og du ikke har fået din, så kontakt os på affald@rebild.dk.

I har ikke taget papircontaineren med - hvad gør jeg?

Der kan være flere årsager til, at din papircontainer ikke er blevet hentet. Kontakt os på affald@rebild.dk

Må jeg beholde min papircontainer?

Nej. Din gamle papircontainer bliver hentet og vil blive genanvendt. 

Kan jeg blive fri for en ny genbrugscontainer?

Nej. Alle husstande får en ny genbrugscontainer. 

Hvornår må jeg begynde at bruge den nye genbrugscontainer?

Du må tage den nye container i brug, så snart du har fået den.

Hvordan ser den nye genbrugscontainer ud?

Du kan se den nye genbrugscontainer i virkeligheden på alle kommunens genbrugspladser, på bibliotekerne og i Borgerservice på rådhuset i Støvring. De er udstillet der i hele september måned.

Hvor stor er den nye genbrugscontainer (mål)?

Den nye genbrugscontainer er 110 cm høj, 58 cm bred, 74 cm dyb. Det svarer til 240 liter.

Vi har fælles containere - hvad sker der hos mig?

Hvis du i dag deler papircontainer med andre – for eksempel i en etagebolig eller en andelsboligforening – får I også nye store fællescontainere til plast/metal og til papir/småt pap.

Vi kommer med de nye genbrugscontainere i løbet af september 2017. Det sker i dagene umiddelbart efter vi har tømt papircontaineren i september.

Du må begynde at bruge genbrugscontainerne, så snart vi kommer med dem. Du modtager en sorteringsvejledning i postkassen.

Kan jeg få en større/mindre genbrugscontainer?

Nej. Vi har kun en størrelse genbrugscontainer i Rebild Kommune (240 liter). Men du er velkommen til at få en ekstra genbrugscontainer, hvis du ikke har plads nok til affaldet i den ene.

Hvis du ønsker en ekstra genbrugscontainer kan du bestille den hos os – kontakt os på affald@rebild.dk, eller brug selvbetjeningsløsningen ”Bestil affaldscontainer” nedenfor under Selvbetjening.

Kan jeg få en ekstra genbrugscontainer?

Ja. Hvis du ikke har plads nok i den ene vi kommer med, kan du bestille en ekstra hos os – kontakt os på affald@rebild.dk, eller brug selvbetjeningsløsningen ”Bestil affaldscontainer” nedenfor under Selvbetjening. 

Min genbrugscontainer ikke er blevet tømt

Der kan være flere årsager til at din genbrugscontainer ikke er blevet tømt. Kontakt os på affald@rebild.dk.

Du kan også bruge selvbetjeningsløsningen ”Mit affald blev ikke hentet” nedenfor under Selvbetjening.

Du kan i øvrigt altid se hvilken dag vi tømmer din genbrugscontainer ved at slå din adresse op på ”Se tømmedag” under Selvbetjening nedenfor.

Min genbrugscontainer er defekt/gået i stykker

Hvis din genbrugscontainer er defekt eller gået i stykker skal du kontakte os på affald@rebild.dk.

Den nye sorteringsordning

... om selve ordningen og hvad det er, der skal ske. 

Hvad er det, der skal ske?

I løbet af september 2017 skifter vi din papircontainer ud med en genbrugscontainer. Vi bytter dem i dagene efter du har fået papircontaineren tømt i september måned. Så lad den stå synligt, så vi nemt kan se den.

Du modtager en sorteringsvejledning og en tømmekalender sammen med genbrugscontaineren, så du ved, hvordan du skal bruge den, og hvornår vi kommer og tømmer den.

Den nye genbrugscontainer har to rum – ét til plast og metal, og ét til papir og småt pap.

Du må begynde at bruge din nye container, så snart du får den.

Den nye genbrugscontainer bliver tømt hver 4. uge.

Dagrenovation og storskrald ændrer vi ikke på. Vi henter dagrenovation på samme dage og med samme interval, som vi plejer. Storskrald skal du også fortsat bestille afhentning af.

Hver husstand vil altså fremover have to containere:

 • En container til dagrenovation (husholdningsaffald) som vi tømmer en gang om ugen/hver 14. dag.
 • En genbrugscontainer (til plast/metal og papir/småt pap) som vi tømmer hver 4. uge.
Hvornår får jeg den nye genbrugscontainer?

Du får din nye genbrugscontainer i løbet af september 2017.

Vi bytter den ud med din papircontainer i dagene efter du har fået papircontaineren tømt i september måned. Så lad den stå synligt, så vi nemt kan se den. Det er en vognmand der kommer og bytter dem ud.

Du må tage den nye genbrugscontainer i brug så snart, du får den. Sammen med containeren får du en sorteringsvejledning og en tømmekalender.

Hvad skal jeg gøre med min gamle papircontainer?

Hvis du har din egen papircontainer i dag, henter vi den og erstatter den med en ny genbrugscontainer.

Vi bytter dem i dagene efter du har fået papircontaineren tømt i september – så lad den stå synligt, så vi nemt kan se den.

Har vi ikke taget din gamle papircontainer med? Så skriv venligst til: affald@rebild.dk

Hvad skal der ske med containeren til dagrenovation (husholdningsaffald)?

Ingenting. Du beholder din container til dagrenovation, og skal fortsat smide det affald fra din husholdning, der ikke kan genanvendes, ned i den. Vi kommer og tømmer den nøjagtigt som vi har gjort hidtil – samme ugedag, enten hver eller hver anden uge (afhængigt af om du bor i byen eller på landet).

Du vil altså fremover have to containere:

 • En container til dagrenovation (husholdningsaffald) som vi tømmer en gang om ugen/hver 14. dag.
 • En genbrugscontainer (til plast/metal og papir/småt pap) som vi tømmer hver 4. uge.
Må jeg beholde min papircontainer?

Nej. Din gamle papircontainer bliver hentet og vil blive genanvendt.

Hvornår bliver genbrugscontaineren tømt?

Vi tømmer genbrugscontaineren hver 4. uge.

Du kan altid slå din adresse op og se de tømmedage, der gælder for dig. Gå ind på ”Se tømmedage” under Selvbetjening nedenfor.

Du kan få besked på sms eller mail om, hvornår vi kommer forbi og henter såvel genbrug, dagrenovation og storskrald hos dig. Du skal blot tilmelde dig vores sms- og mailservice – se under Selvbetjening nedenfor.

Kan jeg få en påmindelse inden containeren bliver tømt?

Ja. Du kan få en påmindelse på sms eller mail om, hvornår vi kommer forbi og henter såvel genbrug, dagrenovation og storskrald hos dig. Du skal blot tilmelde dig vores sms- og mailservice – se under Selvbetjening nedenfor. 

Hvor mange containere skal jeg have fremover?

Hver husstand vil fremover have to containere:

 • En container til dagrenovation (husholdningsaffald)
  som vi tømmer en gang om ugen/hver 14. dag.
  Denne container har du allerede i dag og alt er, som det plejer, med den.
 • En genbrugscontainer til plast/metal og papir/småt pap
  som vi tømmer hver 4. uge.
  Det er denne container, der erstatter din nuværende papircontainer.
Hvorfor skal jeg sortere?

Når du sorterer dit affald, har vi mulighed for at genbruge det.

Når du sorterer ti kilo "tørt" affald fra husholdningen – plast, glas, pap, papir og metal – så kan næsten ni kilo genanvendes og bruges i nye produkter. Samtidig kræver det færre ressourcer at genanvende end at producere nyt. Jo mere vi genanvender, jo mindre CO2 og farlige partikler udleder vi. Så når du sorterer dit affald til genbrug, hjælper du både miljøet og samfundsøkonomien.

Nytter det overhovedet at sortere?

Ja, din indsats nytter. Når du smider pålægspakker, ketchupflasker og konservesdåser ud med dagrenovationen, bliver det sendt til forbrænding og går op i røg. Og dermed mister vi muligheden for at genanvende materialerne.

For eksempel kan et kilo aviser blive til 22 æggebakker, to konservesdåser kan blive til en ringeklokke og 11 plastikposer kan blive til en rygsæk.

Når du sorterer, sørger du for at værdifulde materialer bliver genanvendt og kan indgå i nye produkter.

Bliver det dyrere med den nye sorteringsordning?

Det er endnu ikke besluttet, hvad den nye ordning skal koste for borgerne. Det er politikerne der fastsætter taksterne som gælder for et år ad gangen. Du kommer altså ikke til at betale mere i 2017.

Politikerne behandler taksterne for 2018 på deres møde i oktober og først derefter ved vi, hvad det kommer til at koste i 2018.

Hvad med dagrenovation (husholdningsaffald)?

Vi ændrer ikke noget ved denne ordning.

Du beholder din nuværende container til dagrenovation (den du smider husholdningsaffald i) og vi tømmer den fortsat én gang om ugen eller hver 14. dag, afhængigt af om du bor i byen eller på landet. Ugedagen vi tømmer denne container på, er også den samme som nu.

Hvad med storskrald?

Vi ændrer ikke noget ved denne ordning.

Du skal fortsat bestille hentning af storskrald, nøjagtig som du plejer.

Du har også mulighed for selv at køre genanvendeligt affald på genbrugspladsen

Kommer der nye containere til madaffald senere?

Der sker ikke noget i forhold til bio-/madaffald endnu – det er ikke med i sorteringsordningen på nuværende tidspunkt.

Men vi skal i fremtiden kigge på muligheden for at samle bio-/madaffald ind hjemme hos borgerne. Det kan altså være, at du på et tidspunkt skal sortere bio-/madaffald fra dagrenovationen også.

Hvordan bliver jeg informeret om ordningen?

Du modtager et informationsbrev i din digitale postkasse i slutningen af august. Hvis du er fritaget for digital post, får du et brev i din postkasse.

Vi husstandsomdeler også folderen: ”Ny genbrugscontainer på vej”, der forklarer hvad der skal ske og hvordan du skal forholde dig. Folderen modtager du i postkassen i slut august/start september.

Sammen med genbrugscontaineren, der kommer i september, får du en sorteringsvejledning og en tømmekalender.

På selve containeren er der også en sorteringsvejledning og det er markeret hvad der skal i hvilke rum og så videre.

Gennem hele perioden informerer vi blandt andet via hjemmeside, Facebook og annoncer i lokalavisen.

På genbrugspladserne, bibliotekerne og i Borgerservice på rådhuset i Støvring kan du i hele september endvidere komme og se genbrugscontaineren.

Skal kommunen også sortere?

Kommunen og alle institutionerne – skoler, daginstitutioner, ældrecentre og så videre, skal selvfølgelig også sortere plast/metal og papir/småt pap.

De kommunale enheder får leveret nye genbrugscontainere samtidig med borgerne – i løbet af september.

Skal min virksomhed også til at sortere?

Virksomheder er selv ansvarlige for at sortere og sikre, at det affald der kan genanvendes, bliver det.

Som virksomhed kan man overdrage dette ansvar ved at overdrage affaldet til godkendte indsamlingsvirksomheder eller genanvendelsesanlæg.

Det genanvendelige erhvervsaffald er konkurrenceudsat og derfor må vi som kommune (med visse undtagelser) hverken indsamle, anvise eller håndtere det. Det er kun godkendte indsamlingsvirksomheder og genanvendelsesanlæg der må det. Det gælder dog ikke det affald, som vores egne institutioner producerer.

Virksomhederne i Rebild Kommune får altså ikke nye genbrugscontainere i forbindelse med den nye sorteringsordning – det er kun private borgere og kommunens egne institutioner.

Fik du ikke svar på dit spørgsmål?

Du er velkommen til at kontakte os på mail: affald@rebild.dk eller telefon: 99 88 95 30, så skal vi gøre, hvad vi kan, for at hjælpe dig.

Du kan også følge kommunen på Facebook (Facebook.com/rebildkommune) og høre mere om vores arbejde og få affaldstips.

Vi glæder os til at give affaldet nyt liv sammen med dig og resten af kommunen.

Selvbetjening

Sms- og e-mail-service

Få en påmindelse på sms, e-mail eller begge dele når du:

 • Får hentet dagrenovation
 • Får hentet papiraffald
 • Skal bestille afhentning af storskrald

Du kan selv vælge hvor mange dage i forvejen du vil have påmindelsen.

Denne selvbetjeningsløsning dirigerer dig over på et eksternt website.


Driller den digitale selvbetjening?
Ring til Den Digitale Hotline på telefon 70 20 00 00.
Man.-tors.: 8.00-20.00, fre.: 8.00-16.00, søn.: 16.00-20.00

Se tømmedage

Denne selvbetjeningsløsning dirigerer dig over på et eksternt website.


Driller den digitale selvbetjening?
Ring til Den Digitale Hotline på telefon 70 20 00 00.
Man.-tors.: 8.00-20.00, fre.: 8.00-16.00, søn.: 16.00-20.00

Mit affald blev ikke hentet

Har skraldemanden ikke taget dit affald med? Fortæl os om det, så vi kan undgå at det sker igen.

 

Denne selvbetjeningsløsning dirigerer dig over på et eksternt website.


Driller den digitale selvbetjening?
Ring til Den Digitale Hotline på telefon 70 20 00 00.
Man.-tors.: 8.00-20.00, fre.: 8.00-16.00, søn.: 16.00-20.00

Menu