Regulativ for husholdningsaffald

Se hvilke regler der gælder for husholdningsaffald.

Regulativ for husholdningsaffald

I regulativet kan du se, hvilke regler der gælder for alle borgere og grundejere i kommunen.   

Formålet med regulativet er, at fastsætte regler for håndtering af husholdningsaffald med henblik på at forebygge forurening, uhygiejniske forhold for miljø og mennesker og begrænse ressourceanvendelsen ved at fremme genanvendelse af affald.  

Formålet er endvidere at fastsætte regler efter miljøbeskyttelsesloven om de kommunale affaldsordningers omfang og tilrettelæggelse med henblik på at etablere og skabe rammerne for velfungerende kommunale ordninger.

Regulativet er godkendt på byrådsmøde den 26. november 2015 med ikrafttrædelse 6. januar 2016.

Regulativ for husholdningsaffald 

 

Menu