Storskrald

Hvis du har ting som du ikke kan smide i dagrenovationen, eller som med fordel kan genbruges, kan du benytte Rebild Kommunes storskraldsordning. På den måde bidrager du også til forbedring af miljøet.

Har du ting til storskraldsordningen, er der lige nogle regler, som du skal huske at følge - ellers tager vi ikke dit affald med:

 • Du skal bestille afhentning af storskrald senest torsdag ugen før der er afhentning på din adresse. Hvis du ikke bestiller, medtager vi ikke dit affald. Du kan se datoer for afhentning i Affaldshæftet eller via link længere nede på denne side.
 • Affaldet skal sorteres, og hver type affald skal stilles for sig
 • Mindre genstande af samme slags skal puttes i klare plastsække
 • Bygningsaffald medtages ikke
 • Der må højst være 15 enheder pr. husstand
 • Farligt affald, glaseret tegl, imprægneret træ, fliser, keramik, porcelæn, sanitet, vinduesglas medtages ikke
 • Haveaffald skal i papirsække eller bundtes med snor
 • Pap skal bundtes med snor
 • Storskrald skal være placeret ved vej eller fortov, så det er synligt fra skraldebilen, senest kl. 7.00 på afhentningsdagen
 • Tingene må maksimalt måle 0,5 x 1 x 1 m og veje 15 kg. Store ting (fx møbler) der ikke kan skilles ad, må veje mere end 15 kg men må højst måle 2 x 1 x 1 m.

OBS! Du kan også aflevere storskrald på genbrugspladserne.

Afhentning af storskrald

Du kan bestille afhentning af storskrald fem gange om året på bestemte datoer.

Under 'Selvbetjening' herunder kan du

 • se hvornår vi henter storskrald på din adresse
 • tilmelde dig en SMS- eller e-mail-service, så sender vi en besked når det er tid til at bestille hentning
 • bestille hentning. (Når du bestiller hentning kan du også vælge at få en påmindelse på SMS eller mail.)

Afhentning af storskrald på din adresse kan også ses i kommunens Affaldshæfte.

Hvad må stilles til storskrald ?
 • Elektronik - TV må højst veje 15 kilo
 • Glas og flasker
 • Gulvtæpper
 • Haveaffald
 • Hvidevarer
 • Jern og metal
 • Møbler
 • Madrasser
 • Pap
 • Plastdunke
 • Plastflasker
Hvad må ikke stilles til storskrald ?
 • Dagrenovation
 • Farligt affald
 • Glaseret tegl
 • Imprægneret træ
 • Fliser
 • Keramik
 • Mineraluld
 • Papiraffald
 • Porcelæn
 • Sanitet
 • Vinduesglas
 • Farligt affald
 • Jord, rødder og sten
 • Badebassin
 • Brændeovn

Selvbetjening:

Se tømmedage

Denne selvbetjeningsløsning dirigerer dig over på et eksternt website.


Driller den digitale selvbetjening?
Ring til Den Digitale Hotline på telefon 70 20 00 00.
Man.-tors.: 8.00-20.00, fre.: 8.00-16.00, søn.: 16.00-20.00

Sms- og e-mail-service

Få en påmindelse på sms, e-mail eller begge dele når du:

 • Får hentet dagrenovation
 • Får hentet papiraffald
 • Skal bestille afhentning af storskrald

Du kan selv vælge hvor mange dage i forvejen du vil have påmindelsen.

Denne selvbetjeningsløsning dirigerer dig over på et eksternt website.


Driller den digitale selvbetjening?
Ring til Den Digitale Hotline på telefon 70 20 00 00.
Man.-tors.: 8.00-20.00, fre.: 8.00-16.00, søn.: 16.00-20.00

Bestil afhentning af storskrald

Du skal selv bestille afhentning af storskrald senest torsdag ugen før der er afhentning på din adresse.

Der er mulighed for at tilmelde en SMS- eller mail-service, så sender vi en besked når det er tid til at bestille hentning. Du kan også vælge af få en besked inden vi henter.

Denne selvbetjeningsløsning dirigerer dig over på et eksternt website.


Driller den digitale selvbetjening?
Ring til Den Digitale Hotline på telefon 70 20 00 00.
Man.-tors.: 8.00-20.00, fre.: 8.00-16.00, søn.: 16.00-20.00

Menu