Vinter og affald

Når vinteren bider, skal du som borger være opmærksom på at rydde for sne så affaldet kan blive hentet.

For at sikre, at du får hentet affald, også når det sner, skal du være opmærksom på følgende:

På de ryddede veje

Affaldet hentes som normalt, hvis du har ryddet adgangsvejen ind til dine containere.

På de veje hvor der ikke bliver ryddet sne

De steder, hvor der ikke bliver ryddet sne på vejene, og skraldebilen derfor ikke kan køre, skal du stille dit affald ud til den ryddede vej, hvis du vil være sikker på at få det hentet.

Ordningen er lavet for at sikre skraldemandens arbejdsmiljø

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte affaldskontoret på affald@rebild.dk eller på tlf. 99 88 99 88.

Er du grundejer?

Du har også ansvaret for, at både postbudet, avisomdeleren og skraldemanden kan udføre deres arbejde hos dig uden risiko for skader.

Det betyder, at du snarest muligt efter snefald skal rydde dit fortov og din indkørsel, og du skal gruse eller salte, hvis det er glat.

Bor du på en privat fællesvej, skal du og de øvrige beboere på vejen sørge for, at kørebanen bliver ryddet for sne og gruset eller saltet.

Opfylder du ikke dine forpligtelser som grundejer, kan kommunen udføre arbejdet på din regning.

 

Regulativ om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser

Kommunen rydder sne og bekæmper glatføre på offentlige veje, stier og pladser.

Vi rydder først de mest trafikerede veje, som blandt andet er vigtige gennemgående veje, omfartsveje og hovedindfaldsveje til byerne.

Når de mest trafikerede veje er gjort farbare, rydder vi sne og bekæmper glatføre på de øvrige veje i kommunen.

I Regulativ om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser kan du læse mere om kommunens indsats for at holde veje og stier farbare. Du kan også læse om hvilke forpligtelser du har som grundejer, hvis der er sne og glat hvor du bor.

Menu