Dine muligheder

Når du er ledig, er der forskellige redskaber, som du kan anvende i din jobsøgning. Virksomhedspraktik eller et job med løntilskud kan øge dine kompetencer og fremme dine jobmuligheder.

Jobcenter Rebild blev i 2012 kåret til landets bedste jobcenter i forhold til aktivering. Hos os er 45 % i arbejde eller uddannelse et halvt år efter, at aktiveringen er afsluttet – det er Danmarksrekord.

Forskning viser, at virksomhedsrettet aktivering er det mest effektive redskab til at få ledige i job. Konkret peges der på løntilskudsjob og virksomhedspraktik som de mest effektive redskaber. Når vi er den kommune, der er dygtigst til at få ledige tilbage i job, er det direkte følge af, at vi har lagt os fast på den virksomhedsrettede indsats:

- Vi opfordrer de ledige til selv at finde et aktiveringssted og helst i en privat virksomhed, fordi erfaringerne viser, at det fører til flest varige job, og det er jo målet for både de ledige og os, siger Anne Mette Uttrup Brügge, funktionsleder i Jobcenter Rebild.
Kilde: Ugebrevet A4, som har analyseret data fra Arbejdsmarkedsstyrelsens database: jobindsats.dk.

Aktivering i private virksomheder er bedst

Daværende formand for Arbejdsmarkedsudvalget Klaus Anker Hansen (A) sagde:

- Vi har samme mål som de ledige, at de skal væk fra passiv forsørgelse og tilbage i job hurtigst muligt. Det mål når vi bedst, hvis vi stoler på de ledige og yder hjælp til selvhjælp. Vi tilbyder de ledige et kursusforløb, som ruster dem bedre til at få kontakt til de private virksomheder, hvor de kan komme i aktivering. En aktivering, der ofte munder ud i et konkret jobtilbud.
Kilde: Nordjyske.dk

Hvis du vil vide mere

Du er velkommen til at kontakte Jobcenter Rebild på 99 88 99 88 for yderligere information om de redskaber, du kan anvende, når du er ledig. 

Menu