Mini-SFO

Børnene i Rebild Kommune begynder i mini-SFO i april måned, det år de skal starte i skole. Der er en Mini-SFO tilknyttet hver skole i kommunen.

Børnene har altså deres hverdag, de sidste fire måneder op til skolestart, i SFO'en der er knyttet til den skole de skal gå på efter sommerferien. De lærer skolens område og personale at kende og på den måde bliver overgangen fra børnehave til skole nemmere.

Det er forskelligt hvordan den enkelte mini-SFO er skruet sammen - børnehaven og skolen holder jer informeret når tiden nærmer sig.

Børn, der er indskrevet i børnehave, bliver automatisk overflyttet til mini-SFO per 1. april det år de skal starte i skole. Per 31. juli udmeldes barnet automatisk af Mini-SFO, og der skal søges om skolefritidsordning (SFO). Tilbuddet om SFO ophører, når barnet går ud af 3. klasse og udmelding sker automatisk. 

 

Menu