Friplads

I kan søge om økonomisk fripladstilskud til pasningsudgiften.

Vi yder økonomisk fripladstilskud til plads i et dagtilbud. Muligheden for at opnå et fripladstilskud afhænger af din og din eventuelle ægtefælle/samlevers indkomst (bruttoindtægt fratrukket ATP, AM-bidrag samt eventuel fradragsberettiget indbetaling til pension).  

borger.dk kan I se den aktuelle indkomstgrænse, som afgør om I er berettiget til økonomisk fripladstilskud.

I skal ansøge om at få økonomisk fripladstilskud via Den digitale Pladsanvisning - der er det også muligt at beregne fripladstilskuddet. For at gøre det, skal I – hvis jeres barn ikke allerede er indmeldt - blandt andet indtaste Rebild Kommunes bruttodriftsudgifter til de forskellige pasningstilbud samt taksterne. Tallene fremgår nedenfor:

Bruttodriftsudgifter og takster for 2016

Dagpleje

Driftsudgifter:10.680 kr.   

Takst per måned: 2.670 kr.

Småbørnsinstitution

Driftsudgifter: 12.040 kr.

Takst per måned: 3.010 kr.

Frokostordning: 495 kr.

Børnehave

Driftsudgifter: 6.880 kr.

Takst per måned: 1.720 kr.

Skolefritidsordning - fuldtid

Driftsudgifter: 2.456 kr.

Takst per måned: 1.425 kr.

Skolefritidsordning - morgen

Driftsudgifter: 909 kr.

Takst per måned: 527 kr.

Skolefritidsordning - eftermiddag

Driftsudgifter: 2.162 kr.

Takst per måned: 1.254 kr.

Ring til Borgerservice, hvis I har spørgsmål, telefon 99 88 99 88.

Socialpædagogisk friplads

I særlige tilfælde kan kommunen yde socialpædagogisk friplads. Det kræver, at en socialrådgiver foretager en sagsbehandling. Få mere information hos Center Familie og Handicap, telefon 99 88 99 88.  

Bemærk, hvis du har ændringer til din nuværende friplads, skal du oplyse dette til os, ved at sende en ny digital ansøgning.

Selvbetjening:

Digital Pladsanvisning

Til denne selvbetjeningsløsning skal du bruge NemID. Har du ikke NemID, kan du bestille NemID her.

I den digitale pladsanvisning kan du:

  • skrive dit barn op til pasning i dagpleje, småbørnsinstitution, børnehave, SFO og klub
  • udmelde dit barn
  • ansøge om økonomisk friplads
  • se status på ind- og udmeldelsesforhold

Til denne selvbetjeningsløsning skal du bruge NemID.


Driller den digitale selvbetjening?
Ring til Den Digitale Hotline på telefon 70 20 00 00.
Man.-tors.: 8.00-20.00, fre.: 8.00-16.00, søn.: 16.00-20.00

Økonomisk friplads

Her kan du beregne og ansøge om økonomisk friplads.

Har du ikke NemID, kan du bestille NemID her.

Til denne selvbetjeningsløsning skal du bruge NemID.


Driller den digitale selvbetjening?
Ring til Den Digitale Hotline på telefon 70 20 00 00.
Man.-tors.: 8.00-20.00, fre.: 8.00-16.00, søn.: 16.00-20.00

Menu