Opskrivning

Når du ansøger om plads, har du blandt andet mulighed for at angive ønsker til geografisk placering.

Pladsanvisning

Telefon: 99 88 77 82
Telefontid man-tors
kl. 13- 15

Mail: Anne Sommer
asom@rebil.dk

Du kan søge om dagpleje og efterfølgende børnehave på en gang. Du kan ønske i hvilket lokalområde du søger plads, angive hvis du ønsker en bestemt dagplejer og prioritere op til tre ønsker til børnehaveplads. Hvis du ikke angiver specifikke ønsker, foretager vi valget for dig. Ønsker og prioriteringer angives i feltet ”bemærkninger”. 

Optagelsen af dit barn sker altid til den 1. i en måned. Undtagelsesvis kan dit barn blive optaget på et andet tidspunkt, hvis særlige forhold spiller ind.

Børn, der er indskrevet i børnehave, bliver automatisk overflyttet til mini-SFO pr. 1. april det år de skal starte i skole. Er dit barn ikke indskrevet i børnehave, skal du ansøge om en plads i mini-SFO/SFO/SFO2 via den Digitale pladsanvisning. 

Prioritering

Pladserne bliver tildelt ud fra barnets fødselsdato. Altså står det ældste barn først på ventelisten til den enkelte institution. Det er dog den behovsdato, du har anført, da du skrev barnet op, der er afgørende for, hvornår du bliver betragtet som aktuelt søgende.

Søskende har fortrinsret til at blive optaget i den samme institution. Søskendefordelen gælder dog ikke i forhold småbørnspladser i kommunens integrerede institutioner.

Men er dit barn skrevet op til en integreret institution, hvor barnets bror eller søster går, og der ikke er plads, kan barnet starte i et andet pasningstilbud (for eksempel dagpleje) og samtidig blive stående på ventelisten til den integrerede institution.

Du skal selv gøre Pladsanvisningen opmærksom på, at du gerne vil benytte fortrinsretten for søskende.

Opprioritering

Der er mulighed for at opprioritere børn med særlige pædagogiske, helbredsmæssige eller sociale behov på ventelisten. Det kræver en indstilling fra PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning), Sundhedsplejen, sagsbehandler, afgivende institution (institutionsleder/dagplejepædagog) eller en anden myndighed fx et hospital eller en speciallæge.

Du skal søge skriftligt om opprioritering. Ved vurderingen af ansøgningen bliver der taget kontakt til de involverede og andre relevante parter. Beslutningen om opprioritering bliver truffet af lederen af Pladsanvisningen, efter sagen er drøftet med den indstillende part og den institution det drejer sig om.

Tilbud om plads

Du får tilbudt en plads hurtigst muligt. Et tilbud om dagplejeplads bliver givet senest to måneder før barnet skal starte, hvis kravene til opskrivning er indfriet.

Et tilbud om børnehaveplads og skolefritidsordning bliver givet senest tre måneder før barnet skal starte.

Selvbetjening:

Digital Pladsanvisning

Til denne selvbetjeningsløsning skal du bruge NemID. Har du ikke NemID, kan du bestille NemID her.

I den digitale pladsanvisning kan du:

  • skrive dit barn op til pasning i dagpleje, småbørnsinstitution, børnehave, SFO og klub
  • udmelde dit barn
  • ansøge om økonomisk friplads
  • se status på ind- og udmeldelsesforhold

Til denne selvbetjeningsløsning skal du bruge NemID.


Driller den digitale selvbetjening?
Ring til Den Digitale Hotline på telefon 70 20 00 00.
Man.-tors.: 8.00-20.00, fre.: 8.00-16.00, søn.: 16.00-20.00

Økonomisk friplads

Her kan du beregne og ansøge om økonomisk friplads.

Har du ikke NemID, kan du bestille NemID her.

Til denne selvbetjeningsløsning skal du bruge NemID.


Driller den digitale selvbetjening?
Ring til Den Digitale Hotline på telefon 70 20 00 00.
Man.-tors.: 8.00-20.00, fre.: 8.00-16.00, søn.: 16.00-20.00

Menu