Pladsgaranti

Vi har pladsgaranti for børn i alderen fra 26 uger og indtil skolestart.

Pladsanvisning

Telefon 99 88 77 82
Telefontid: Man-tors
kl. 13-15

Mail: Anne Sommer
asom@rebild.dk

Pladsgarantien er ikke en garanti for optagelse i en bestemt plads, men garanti for plads i et kommunalt tilbud. 

Søger I plads i direkte forlængelse af barselsorloven, er I garanteret pasning fra behovsdatoen, hvis jeres barn er skrevet op senest 8 uger efter fødslen. Skriver I jeres barn op senere end 8 uger efter fødslen, er I garanteret plads senest 3 måneder efter, at vi har modtaget jeres ansøgning.

Forældre, der er arbejdsledige og står til rådighed for arbejdsmarkedet, kan blive tilbudt pasning inden for 14 dage.

Pladsfordeling 

Som udgangspunkt bliver du tilbudt en plads i det lokalområde, du ønsker. Lokalområderne følger skoledistrikterne.

Tilbud om plads i dagpleje eller småbørnsinstitution – børn i alderen 0-2 år og 11 måneder

Hvis dit barn er skrevet op rettidigt, bliver du tilbudt en plads senest to måneder før, barnet skal starte. Tilbuddet ophører, når barnet bliver tilbudt en plads i børnehave. En eventuel forlængelse af pladsen, ud over de 2 år og 11 måneder, følger proceduren for opprioritering. 

Tilbud om plads i børnehave – børn i alderen 2 år og 11 måneder til 5 år og 8 måneder

Hvis dit barn går i dagpleje/småbørnsinstitution i Rebild Kommune, bliver du automatisk tilbudt en børnehaveplads. Pladsen bliver tilbudt til den 1. i den måned, barnet fylder 2 år og 11 måneder. Så vidt det er muligt, bliver barnet tilbudt en plads i den børnehave, du har ønsket.

Mini-SFO - i april det år barnet skal begynde i skole

Fra april det år barnet skal i skole tilbydes barnet en plads i skolefritidsordning (Mini-SFO). 
Pladsen bliver tilbudt på den skole, hvor barnet skal gå i skole. Pr. 31/7 udmeldes barnet automatisk af Mini-SFO, og der skal søges om skolefritidsordning (SFO). Tilbuddet om SFO ophører, når barnet går ud af 3. klasse. Udmelding sker automatisk. En eventuel forlængelse af pladsen i skolefritidsordningen følger proceduren for opprioritering.

Midlertidig udmeldelse 

Du kan udmelde dit barn midlertidigt af et dagtilbud og fortsat være sikret en plads i den samme institution / det samme dagplejedistrikt. Dog skal den midlertidige udmelding have en varighed på mindst tre og højst seks måneder. En midlertidig udmelding skal ske med en måneds varsel til Pladsanvisningen - det samme gælder genindmeldelsen. 

Selvbetjening:

Digital Pladsanvisning

Til denne selvbetjeningsløsning skal du bruge NemID. Har du ikke NemID, kan du bestille NemID her.

I den digitale pladsanvisning kan du:

  • skrive dit barn op til pasning i dagpleje, småbørnsinstitution, børnehave, SFO og klub
  • udmelde dit barn
  • ansøge om økonomisk friplads
  • se status på ind- og udmeldelsesforhold

Til denne selvbetjeningsløsning skal du bruge NemID.


Driller den digitale selvbetjening?
Ring til Den Digitale Hotline på telefon 70 20 00 00.
Man.-tors.: 8.00-20.00, fre.: 8.00-16.00, søn.: 16.00-20.00

Økonomisk friplads

Her kan du beregne og ansøge om økonomisk friplads.

Har du ikke NemID, kan du bestille NemID her.

Til denne selvbetjeningsløsning skal du bruge NemID.


Driller den digitale selvbetjening?
Ring til Den Digitale Hotline på telefon 70 20 00 00.
Man.-tors.: 8.00-20.00, fre.: 8.00-16.00, søn.: 16.00-20.00

Menu