Takster og tilskud

Takster og tilskud for dagpleje, daginstitution, SFO og SFO 2

Priser 2017

Dagpleje: 2.690 kr.

Småbørnsinstitution (0-3 år): 3.120 kr.
Småbørnsinstitution med madordning (495 kr.): 3.615 kr.

Børnehave/integreret institution - heldagsplads: 1.780 kr.
Børnehave/integreret institution med madordning (495 kr.): 2.275 kr.

Mini-SFO/skolefritidsordning - heldagsplads (00. kl.): 1.446 kr.

SFO/skolefritidsordning (0.-3. kl.):

  • heldags: 1.446 kr.
  • morgen: 535 kr.
  • eftermiddag: 1.272 kr.

SFO 2/skolefritidsordning (4.-6. kl.): 

  • 4 dage (mandag til torsdag a 2 timer): 482 kr. 

Udmeldelsesvarslet er løbende måned + 1 måned for alle dagtilbud.

Ændring af tid i SFO og SFO2:
Ændring til mindre tid skal ske med en måneds varsel til den 1. i en måned. Ændring til mere tid kan ske med kortere varsel.

Betaling

Opkrævning af egenbetalingen sker over 11 måneder således, at der ikke udsendes opkrævning for juli måned. Opkrævningen er månedsvis forud. Forfaldsdagen er den 1. i måneden og sidste rettidige indbetalingsdag er normalt den 10. i måneden.

Gebyr

Hvis det er nødvendigt for betalingskontoret at udsende en rykker, vil der blive pålagt et gebyr på 250,00 kr. for restancer.

Søskendetilskud

Til familier med mere end ét barn i dagtilbud (Det være sig dagpleje, daginstitution, SFO og SFO2) ydes søskendetilskud. Tilskuddet ydes i forhold til de billigste pladser med 50 % af egenbetalingen efter evt. fripladstilskud er fratrukket.

Børn indmeldt i skolefritidsordninger tilknyttet friskoler og private grundskoler, er ikke omfattet af reglen af søskendetilskud.

Tilskud til privat børnepasser

Tilskud til pasning af barn ved en privat passer er 5.548 kr.*

* Tilskuddet kan maksimalt udgøre 75 % af de dokumenterede udgifter til pasningen. 

Tilskuddet til privat pasning bliver tildelt i alle 12 måneder om året idet de private passere ikke har betalingsfrie måneder.

Der kan maksimalt udbetales 3 tilskud pr. husstand til børn i alderen 24 uger til måneden før barnet fylder 2 år og 11 måneder. 

Tilskud til pasning af egne børn

Tilskud til pasning af egne børn er 6.277 kr. pr. måned.

Menu