Takster og tilskud

Takster og tilskud for dagpleje, daginstitution, SFO og SFO 2

Priser 2018

Dagpleje: 2.690 kr.

Småbørnsinstitution (0-3 år): 3.180 kr.
Småbørnsinstitution med madordning (495 kr.): 3.675 kr.

Børnehave/integreret institution - heldagsplads: 1.840 kr.
Børnehave/integreret institution med madordning (495 kr.): 2.335 kr.

Mini-SFO/skolefritidsordning - heldagsplads: 1.454 kr.

SFO/skolefritidsordning (0.-3. kl.):

  • heldags: 1.446 kr.
  • morgen: 535 kr.
  • eftermiddag: 1.272 kr.

SFO 2/skolefritidsordning (4.-6. kl.): 

  • 4 dage (mandag til torsdag efter skoletid): 482 kr. 

Udmeldelsesvarslet er løbende måned + 1 måned for alle dagtilbud.

Ændring af tid i SFO og SFO2:
Ring til pladsanvisningen eller send en mail til pladsanvisningen@rebild.dk. Emne: Barnets navn og fødselsdato (ikke CPR)

Betaling

Opkrævning af egenbetalingen sker over 11 måneder således, at der ikke udsendes opkrævning for juli måned.
Forfaldsdagen er den 1. i måneden og sidste rettidige indbetalingsdag er normalt den 10. i måneden.

Gebyr

Hvis det er nødvendigt for betalingskontoret at udsende en rykker, vil der blive pålagt et gebyr på 250,00 kr. for restancer.

Søskendetilskud

Til familier med mere end ét barn i dagtilbud (Det være sig dagpleje, daginstitution, SFO og SFO2) ydes søskendetilskud.
Tilskuddet ydes i forhold til de billigste pladser med 50 % af egenbetalingen efter evt. fripladstilskud er fratrukket.

Børn indmeldt i skolefritidsordninger tilknyttet friskoler og private grundskoler, er ikke omfattet af reglen af søskendetilskud.

Tilskud til privat børnepasser

Tilskud til pasning af barn ved en privat passer er 5.548 kr.*.

* Tilskuddet kan maksimalt udgøre 75 % af de dokumenterede udgifter til pasningen. 

Tilskuddet til privat pasning bliver tildelt i alle 12 måneder om året idet de private passere ikke har betalingsfrie måneder.

Der kan maksimalt udbetales 3 tilskud pr. husstand til børn i alderen 24 uger til måneden før barnet fylder 2 år og 11 måneder. 

Tilskud til pasning af egne børn

Tilskud til pasning af egne børn er

kr. 6.280 pr måned i 2018

Menu