Takster og tilskud

Takster og tilskud for dagpleje, daginstitution, SFO og SFO 2

Priser 2017

Dagpleje: 2.690 kr.

Småbørnsinstitution (0-3 år): 3.120 kr.
Småbørnsinstitution med madordning (495 kr.): 3.615 kr.

Børnehave/integreret institution - heldagsplads: 1.780 kr.
Børnehave/integreret institution med madordning (495 kr.): 2.275 kr.

Mini-SFO/skolefritidsordning - heldagsplads (00. kl.): 1.446 kr.

SFO/skolefritidsordning (0.-3. kl.):

  • heldags: 1.446 kr.
  • morgen: 535 kr.
  • eftermiddag: 1.272 kr.

SFO 2/skolefritidsordning (4.-6. kl.): 

  • 4 dage (mandag til torsdag a 2 timer): 482 kr. 

Betaling

Opkrævning af egenbetalingen sker over 11 måneder således, at der ikke udsendes opkrævning for juli måned. Opkrævningen er månedsvis forud. Forfaldsdagen er den 1. i måneden og sidste rettidige indbetalingsdag er normalt den 10. i måneden.

Gebyr

Hvis det er nødvendigt for betalingskontoret at udsende en rykker, vil der blive pålagt et gebyr på 250,00 kr. for restancer.

Søskendetilskud

Til familier med mere end ét barn i dagtilbud ydes søskendetilskud. Tilskuddet ydes i forhold til de billigste pladser med 50 % af egenbetalingen efter evt. fripladstilskud er fratrukket. Der ydes ikke søskendetilskud samt økonomisk fripladstilskud til børn optaget i fritidsklubber. Børn indmeldt i skolefritidsordninger tilknyttet friskoler og private grundskoler, er ikke omfattet af reglen af søskenderabat.

Ændring af tid i SFO/integreret institution for skolebørn.
Ændring til mindre tid skal ske med en måneds varsel til den 1. i en måned. Ændring til mere tid kan ske med kortere varsel.

Tilskud 2017

Selvstændig børnepasser/børnepasser i eget hjem: 5.548 kr.*

* Tilskuddet kan maksimalt udgøre 75 % af de dokumenterede udgifter til pasningen. 

Tilskuddet til privat pasning bliver tildelt i alle 12 måneder om året.

Der kan maksimalt udbetales 3 tilskud pr. husstand til børn i alderen 24 uger til måneden før barnet fylder 2 år og 11 måneder. 

Menu