Udmeldelse

Udmelding af dagpleje, daginstitution, SFO og fritidsklub skal ske med mindst en måneds varsel.

Udmelding skal det ske skriftligt med mindst 1 måneds varsel til den 1. i måneden. Du gør det via Den digitale Pladsanvisning.

Bliver dit barn passet privat, skal du bruge en særlig blanket - se 'Privat pasning'.

Midlertidig udmeldelse

Du kan udmelde dit barn midlertidigt af et dagtilbud og fortsat være sikret en plads i den samme institution/det samme dagplejedistrikt. Dog skal den midlertidige udmelding have en varighed på mindst tre og højst seks måneder. En midlertidig udmelding skal ske med en måneds varsel til Pladsanvisningen - det samme gælder genindmeldelsen.

Automatisk udmeldelse

Såfremt dit barn er indmeldt i et andet pasningstilbud i Rebild Kommune, når du bliver tilbudt en børnehaveplads eller Mini-SFO, vil en udmeldelse af tidligere pasningstilbud ske automatisk.

Selvbetjening:

Digital Pladsanvisning

Til denne selvbetjeningsløsning skal du bruge NemID. Har du ikke NemID, kan du bestille NemID her.

I den digitale pladsanvisning kan du:

  • skrive dit barn op til pasning i dagpleje, småbørnsinstitution, børnehave, SFO og klub
  • udmelde dit barn
  • ansøge om økonomisk friplads
  • se status på ind- og udmeldelsesforhold

Til denne selvbetjeningsløsning skal du bruge NemID.


Driller den digitale selvbetjening?
Ring til Den Digitale Hotline på telefon 70 20 00 00.
Man.-tors.: 8.00-20.00, fre.: 8.00-16.00, søn.: 16.00-20.00

Økonomisk friplads

Her kan du beregne og ansøge om økonomisk friplads.

Har du ikke NemID, kan du bestille NemID her.

Til denne selvbetjeningsløsning skal du bruge NemID.


Driller den digitale selvbetjening?
Ring til Den Digitale Hotline på telefon 70 20 00 00.
Man.-tors.: 8.00-20.00, fre.: 8.00-16.00, søn.: 16.00-20.00

Menu