Privat pasning

Du kan vælge at få dit barn passet ved en privat børnepasser eller i en privat institution.

Kontakt tilsyn og udviklingsteam

toguteam@rebild.dk

Telefontid man til tor kl. 13.00-15.00

9988 7799
9988 7810

 

Som et alternativ til Rebild kommunale pasningstilbud, kan du vælge at få dit barn passet privat.

Det kan være ved en selvstændig privat børnepasser eller i en privat institution.

Der kan ikke søges om eller bevilges tilskud til forældres pasning af egne børn i hjemmet i Rebild kommune.

Privat pasning ligger ikke i kommunens regi.
De, der passer børnene, er ikke ansat eller lønnet af kommunen.

Rebild Kommune fører tilsynet med de private pasningsordninger og yder tilskud til forældrebetalingen.

Du skal selv aftale pasningen og skrive kontrakt med en af de godkendte selvstændige børnepassere eller den private institution.

Du kan ansøge om tilskud til privat pasning. Brug selvbetjeningsløsningen nedenfor.
Du kan få tilskud fra barnet er 24 uger gammelt og til det skal begynde i Mini-SFO.

Ligesom ved den kommunale børnepasning kan du få søskenderabat.

Hvis du vælger privat pasning, skal du være opmærksom på, at der ikke gives dispensation i forhold til tidspunktet for overgangen fra den private dagpleje til børnehave – 2 år og 11 måneder.

Privat børnepasser

Tilskud til privat pasning er 5.548 kr.* (2017-tal)

 * Rebild kommune yder et tilskud til pasning. Dog max 75 % af de dokumenterede udgifter (ikke kost), og maksimalt kr. 5.548,00. Familien skal altså selv betale mindst 25 % af udgifterne.

 Du kan ikke søge om økonomisk friplads til pasning hos en selvstændig og der gives ikke pædagogisk friplads her.

 Der kan maksimalt udbetales 3 tilskud pr. husstand til børn i alderen 24 uger til måneden før barnet fylder 2 år og 11 måneder.

 Tilskuddet til privat pasning bliver tildelt i alle 12 måneder om året, idet de private passere ikke har betalingsfrie måneder.

 Tilskuddet skal søges senest en måned før start. Søges senere kan vi ikke garantere, at du når at få tilskuddet udbetalt tids nok til at del-udligne din udgift til den private passer.

 Du kan finde en kort guide til den digitale ansøgning om tilskud her.

 Privat daginstitution

 Du kan også få dit barn passet i en privat daginstitution. Der er i kommunen flere godkendte private daginstitutioner, hvoraf nogle både har småbørnspladser og børnehavepladser.

 De private daginstitutioner får et tilskud pr. barn direkte fra kommunen og de fastsætter selv forældrebetalingen.

 Du kan søge om økonomisk friplads til pasning i privat daginstitution og ved behov bevilges der pædagogisk friplads. Brug selvbetjeningsløsningen nedenfor.

 

Gregers Krabbe vuggestue og børnehave

Haverslevvej 107 og 109, Aarestrup
9520 Skørping

Naturbørnehaven:
Telefon: 98 37 52 49
E-mail: naturbhvs@gregerskrabbe.dk
Hjemmeside: www.gregerskrabbe.dk

Naturvuggestuen:
Telefon: 64 64 04 04
E-mail: naturbhvs@gregerskrabbe.dk
Hjemmeside: www.gregerskrabbe.dk

Guldklumpen - integreret institution 0-6 år

Øster Hornumvej 60
9230 Svenstrup

Telefon: 24 20 79 19 / 20 24 79 99
E-mail: guldklumpen@guldbaek-friskole.dk
Hjemmeside: www.guldbaek-friskole.dk.

Huset i Skoven - integreret institution 0-6 år

Skørpingvej 14 b
9575 Terndrup

Telefon: 21 83 03 70 / 21 83 03 72
E-mail: kontakt@husetiskoven.dk 
Hjemmeside: www.husetiskoven.dk.

Børnehaven Hellumhejhuset

Skørpingvej 78, Hellum
9520 Skørping

Telefon: 98 33 66 79
E-mail: leder@hellumfri.dk

Web: www.hellumfri.dk 

Selvbetjening:

Tilskud til privat børnepasning

Her kan du søge om tilskud til privat børnepasning.

Hvis du ikke har NemID, kan du bestille NemID her.

Til denne selvbetjeningsløsning skal du bruge NemID.


Driller den digitale selvbetjening?
Ring til Den Digitale Hotline på telefon 70 20 00 00.
Man.-tors.: 8.00-20.00, fre.: 8.00-16.00, søn.: 16.00-20.00

Økonomisk friplads

Her kan du beregne og ansøge om økonomisk friplads.

Har du ikke NemID, kan du bestille NemID her.

Til denne selvbetjeningsløsning skal du bruge NemID.


Driller den digitale selvbetjening?
Ring til Den Digitale Hotline på telefon 70 20 00 00.
Man.-tors.: 8.00-20.00, fre.: 8.00-16.00, søn.: 16.00-20.00

Menu