Privat pasning

Du kan vælge at få dit barn passet ved en privat børnepasser eller i en privat institution. Du kan også få tilskud til at passe dit eget barn.

Kontakt tilsyn og udviklingsteam

toguteam@rebild.dk

Telefontid man til tor kl. 13.00-15.00

99 88 77 99
99 88 78 10

 

Som et alternativ til Rebild kommunale pasningstilbud, kan du vælge at få dit barn passet privat.

Det kan være ved en selvstændig privat børnepasser eller i en privat institution. Du har også som forælder mulighed for at få tilskud til at passe dit barn i hjemmet (hvis det er mellem 24 uger og to år og 11 måneder gammelt).

Privat pasning ligger ikke i kommunens regi. 

De, der passer børnene, er ikke ansat eller lønnet af kommunen.

Rebild Kommune fører tilsynet med de private pasningsordninger og yder tilskud til forældrebetalingen.

Du skal selv aftale pasningen og skrive kontrakt med en af de godkendte selvstændige børnepassere eller den private institution.

Du kan ansøge om tilskud til privat pasning. Brug selvbetjeningsløsningen nedenfor. Du kan få tilskud fra barnet er 24 uger gammelt og til det skal begynde i Mini-SFO.

Ligesom ved den kommunale børnepasning kan du få søskenderabat.

Hvis du vælger privat pasning, skal du være opmærksom på, at der ikke gives dispensation i forhold til tidspunktet for overgangen fra den private dagpleje til børnehave – 2 år og 11 måneder.

Pasning af eget barn

Privat børnepasser

Tilskud til privat pasning er 5.548 kr.* (2018-tal)

* Rebild kommune yder et tilskud til pasning. Dog max 75 % af de dokumenterede udgifter (ikke kost), og maksimalt kr. 5.548,00. Familien skal altså selv betale mindst 25 % af udgifterne.

Du kan ikke søge om økonomisk friplads til pasning hos en selvstændig og der gives ikke pædagogisk friplads her.

Der kan maksimalt udbetales 3 tilskud pr. husstand til børn i alderen 24 uger til måneden før barnet fylder 2 år og 11 måneder.

Tilskuddet til privat pasning bliver tildelt i alle 12 måneder om året, idet de private passere ikke har betalingsfrie måneder.

Tilskuddet skal søges senest en måned før start. Søges senere kan vi ikke garantere, at du når at få tilskuddet udbetalt tids nok til at del-udligne din udgift til den private passer.

Tilskud til privat pasning skal søges via Borger.dk. Du skal have dit NEM ID parat og den private passer mailadresse.

Du finder en kort vejledning her: Vejlednning til ansøgning om tilskud til privat pasning

Privat daginstitution

Du kan også få dit barn passet i en privat daginstitution. Der er i kommunen flere godkendte private daginstitutioner, hvoraf nogle både har småbørnspladser og børnehavepladser.

De private daginstitutioner får et tilskud pr. barn direkte fra kommunen og de fastsætter selv forældrebetalingen.

Du kan søge om økonomisk friplads til pasning i privat daginstitution og ved behov bevilges der pædagogisk friplads. Brug selvbetjeningsløsningen nedenfor.

Gregers Krabbe vuggestue og børnehave

Haverslevvej 107 og 109, Aarestrup
9520 Skørping

Naturbørnehaven:
Telefon: 98 37 52 49
E-mail: naturbhvs@gregerskrabbe.dk
Hjemmeside: www.gregerskrabbe.dk

Naturvuggestuen:
Telefon: 64 64 04 04
E-mail: naturbhvs@gregerskrabbe.dk
Hjemmeside: www.gregerskrabbe.dk

Guldklumpen - integreret institution 0-6 år

Øster Hornumvej 60
9230 Svenstrup

Telefon: 24 20 79 19 / 20 24 79 99
E-mail: guldklumpen@guldbaek-friskole.dk
Hjemmeside: www.guldbaek-friskole.dk.

Huset i Skoven - integreret institution 0-6 år

Skørpingvej 14 b
9575 Terndrup

Telefon: 21 83 03 70 / 21 83 03 72
E-mail: kontakt@husetiskoven.dk 
Hjemmeside: www.husetiskoven.dk.

Børnehaven Hellumhejhuset

Skørpingvej 78, Hellum
9520 Skørping

Telefon: 98 33 66 79
E-mail: leder@hellumfri.dk

Web: www.hellumfri.dk 

Selvbetjening:

Tilskud til privat børnepasning

Her kan du søge om tilskud til privat børnepasning.

Hvis du ikke har NemID, kan du bestille NemID her.

Til denne selvbetjeningsløsning skal du bruge NemID.


Driller den digitale selvbetjening?
Ring til Den Digitale Hotline på telefon 70 20 00 00.
Man.-tors.: 8.00-20.00, fre.: 8.00-16.00, søn.: 16.00-20.00

Økonomisk friplads

Her kan du beregne og ansøge om økonomisk friplads.

Har du ikke NemID, kan du bestille NemID her.

Til denne selvbetjeningsløsning skal du bruge NemID.


Driller den digitale selvbetjening?
Ring til Den Digitale Hotline på telefon 70 20 00 00.
Man.-tors.: 8.00-20.00, fre.: 8.00-16.00, søn.: 16.00-20.00

Menu