MINI-SFO

Børnene i Rebild Kommune begynder i MINI-SFO i april måned, det år de skal starte i skole. Der er en MINI-SFO tilknyttet hver skole i kommunen.

Børnene har altså deres hverdag, de sidste fire måneder op til skolestart, i SFO'en der er knyttet til den skole, de skal gå på efter sommerferien. Pladsen bliver på skolen, som ligger i det skoledistrikt, hvor barnet går i børnehave. 

De lærer skolens område og personale at kende og på den måde bliver overgangen fra børnehave til skole nemmere. Der vil være voksne med, som de kender fra børnehaven.

Det er forskelligt hvordan den enkelte MINI-SFO er skruet sammen - børnehaven og skolen holder jer informeret når tiden nærmer sig.

Børn, der er indskrevet i børnehave, bliver automatisk overflyttet til MINI-SFO i perioden 1. april til 31. juli det år de skal starte i skole.

Børnene indskrives herefter i fuldtids SFO pr 1. august.

Tilbuddet om SFO ophører, når barnet går ud af 3. klasse og udmelding sker automatisk. 

I skal derfor kun foretage jer noget i forbindelse med MINI-SFO og SFO, hvis:

• Barnet skal gå i andet skoledistrikt end det, som børnehaven tilhører (kontakt pladsanvisningen)

• Barnet skal ikke benytte SFO fuldtids pr. august (kontakt pladsanvisningen inden 1. august)

• Barnet skal skoleudsættes (børnehaven orienterer pladsanvisningen - gør intet)

 

Menu