Pladsanvisning

Rebild Kommunes pladsanvisning varetager behandling af opskrivning til dagpleje, daginstitution, SFO og SFO 2.

Pladsanvisning

Telefon: 99 88 77 82

Mail: pladsanvisningen@rebild.dk

Vi finder en plads til jeres barn, når I ønsker barnet indskrevet i den kommunale dagpleje, daginstitution, skolefritidsordning (SFO) eller skolefritidsordning 2 (SFO2).

Opskrivning såvel som udmeldelse foregår via Den digitale Pladsanvisning

Husk at opskrive til børnehave, når I opskriver til dagplejeplads og/eller daginstitution. (Den 1. i den måned, hvor barnet fylder 2 år og 11 måneder)

Pladsanvisningsprincipper

I finder link til den fulde udgave af vores pladsanvisningsprincipper længere nede på siden, men kort fortalt: 

I er garanteret en plads til behovsdato, såfremt I har opskrevet jer mindst 3 måneder før denne.
Dette gælder såvel tilflyttere som bosiddende.
Vi stiller alle ens.

Vi anviser som følger:

  1. Efter alder. Hvilket vil sige, at vi anviser ældste barn først.
  2. Vi imødekommer familiens ønske, hvor det er muligt.
  3. Hvis dette ikke kan imødekommes, anviser vi efter det skoledistrikt barnet tilhører.

Derudover kan der være forhold der gør, at vi bliver nødt til at afvige fra denne prioritering. Fx.:

  • Søskendefortrin inden for samme type pasning. (fx. at begge søskende skal gå i vuggestue)
  • Opprioriterede børn - fx på baggrund af indstilling fra PPR, sundhedsplejen o. lign.
  • En ledig som kommer i arbejde med kort varsel og derfor har brug for pasning før end forventet.

Hvornår sender vi tilbud ud?

Tilbud om en dagplejeplads eller småbørnsplads (vuggestue) sendes ud ca. to måneder før barnet skal starte.

Tilbud om plads i børnehave sendes ud ca. tre måneder før barnet skal starte.

Overvejer I privat pasning?

Se mere her: Privat pasning

Henvendelser vedr. privat pasning:
toguteam@rebild.dk

9988 7799
9988 7810

Principper for pladsanvisning

I kan læse om principperne for, hvordan vi anviser pladser i Pladsanvisningsprincipperne for Rebild Kommune.

Til plejeforældre

Det er desværre ikke muligt for plejeforældre at benytte Den digitale Pladsanvisning til opskrivning og udmeldelse - brug i stedet følgende:

Hvis du vil klage

Hvis I ønsker at klage over en afgørelse vi har truffet i Pladsanvisningen, skal det ske skriftligt til: 

Rebild Kommune 
Borgerservice
Hobrovej 110 
9530 Støvring 
Att. Leder af Pladsanvisningen

Eller på mail: ihelp@rebild.dk

Vi skal have klagen senest to uger efter du har modtaget afgørelsen.

 

Du kan læse Pladsanvisningens klagevejledningen her.

Selvbetjening:

Digital Pladsanvisning

Til denne selvbetjeningsløsning skal du bruge NemID. Har du ikke NemID, kan du bestille NemID her.

I den digitale pladsanvisning kan du:

  • skrive dit barn op til pasning i dagpleje, småbørnsinstitution, børnehave, SFO og klub
  • udmelde dit barn
  • ansøge om økonomisk friplads
  • se status på ind- og udmeldelsesforhold

Til denne selvbetjeningsløsning skal du bruge NemID.


Driller den digitale selvbetjening?
Ring til Den Digitale Hotline på telefon 70 20 00 00.
Man.-tors.: 8.00-20.00, fre.: 8.00-16.00, søn.: 16.00-20.00

Økonomisk friplads

Her kan du beregne og ansøge om økonomisk friplads.

Har du ikke NemID, kan du bestille NemID her.

Til denne selvbetjeningsløsning skal du bruge NemID.


Driller den digitale selvbetjening?
Ring til Den Digitale Hotline på telefon 70 20 00 00.
Man.-tors.: 8.00-20.00, fre.: 8.00-16.00, søn.: 16.00-20.00

Menu