Pladsgaranti

Vi har pladsgaranti for børn i alderen fra 26 uger og indtil skolestart.

Pladsanvisning

Telefon 99 88 77 82
Mail: pladsanvisningen@rebild.dk

Pladsgarantien er ikke en garanti for optagelse i en bestemt plads, men garanti for plads i et kommunalt tilbud. 

Hvis du, som forældre, er arbejdsledig og bliver tilbudt arbejde, kan du blive tilbudt pasning af dit barn. inden 14 dage.
Kontakt Pladsanvisningen, hvis du har behov for denne mulighed.

Pladsfordeling 

Som udgangspunkt bliver du tilbudt en plads i det lokalområde, du ønsker. Lokalområderne følger skoledistrikterne.

Tilbud om plads i dagpleje eller småbørnsinstitution – børn i alderen 0-2 år og 11 måneder

Hvis dit barn er skrevet op rettidigt, bliver du tilbudt en plads senest to måneder før, barnet skal starte. Tilbuddet ophører, når barnet bliver tilbudt en plads i børnehave. En eventuel forlængelse af pladsen, ud over de 2 år og 11 måneder, følger proceduren for opprioritering. 

Tilbud om plads i børnehave – børn i alderen 2 år og 11 måneder til 5 år og 8 måneder

Hvis dit barn går i dagpleje/småbørnsinstitution i Rebild Kommune, bliver du automatisk tilbudt en børnehaveplads. Pladsen bliver tilbudt til den 1. i den måned, barnet fylder 2 år og 11 måneder. Så vidt det er muligt, bliver barnet tilbudt en plads i den børnehave, du har ønsket.

MINI-SFO i april det år barnet skal begynde i skole

Fra april det år barnet skal i skole, meldes barnet ind i MINI-SFO. Dette sker automatisk.
Pladsen bliver på skolen, som ligger i det skoledistrikt, hvor barnet går i børnehave.
Pr. 31/7 udmeldes barnet automatisk af Mini-SFO, og efterfølgende i fuldtids SFO. 
Tilbuddet om SFO ophører, når barnet går ud af 3. klasse. Udmelding sker automatisk.

I skal derfor kun foretage jer noget i forbindelse med MINI-SFO og SFO, hvis:

  • Barnet skal gå i andet skoledistrikt end det, som børnehaven tilhører (kontakt pladsanvisningen)
  • Barnet skal skoleudsættes (børnehaven orienterer pladsanvisningen - gør intet)
  • Barnet skal ikke benytte SFO fuldtids pr august (kontakt pladsanvisningen)

Midlertidig udmeldelse 

Du kan udmelde dit barn midlertidigt af et dagtilbud og fortsat være sikret en plads i den samme institution / det samme dagplejedistrikt.
Dog skal den midlertidige udmelding have en varighed på mindst tre og højst seks måneder.
En midlertidig udmelding skal ske med en måneds varsel til Pladsanvisningen - det samme gælder genindmeldelsen. 

Selvbetjening:

Digital Pladsanvisning

Til denne selvbetjeningsløsning skal du bruge NemID. Har du ikke NemID, kan du bestille NemID her.

I den digitale pladsanvisning kan du:

  • skrive dit barn op til pasning i dagpleje, småbørnsinstitution, børnehave, SFO og klub
  • udmelde dit barn
  • ansøge om økonomisk friplads
  • se status på ind- og udmeldelsesforhold

Til denne selvbetjeningsløsning skal du bruge NemID.


Driller den digitale selvbetjening?
Ring til Den Digitale Hotline på telefon 70 20 00 00.
Man.-tors.: 8.00-20.00, fre.: 8.00-16.00, søn.: 16.00-20.00

Økonomisk friplads

Her kan du beregne og ansøge om økonomisk friplads.

Har du ikke NemID, kan du bestille NemID her.

Til denne selvbetjeningsløsning skal du bruge NemID.


Driller den digitale selvbetjening?
Ring til Den Digitale Hotline på telefon 70 20 00 00.
Man.-tors.: 8.00-20.00, fre.: 8.00-16.00, søn.: 16.00-20.00

Menu