Privat pasning

Du kan vælge at få dit barn passet ved en privat børnepasser eller i en privat institution. Du kan også få tilskud til at passe dit eget barn.

Kontakt tilsyn og udviklingsteam

toguteam@rebild.dk

99 88 77 99
99 88 78 10

 

Som et alternativ til Rebild kommunale pasningstilbud, kan du vælge at få dit barn passet privat.

Det kan være i en privat pasningsordning hos en privat børnepasser. Du har også som forælder mulighed for at få tilskud til at passe dit barn i hjemmet (hvis det er mellem 24 uger og to år og 11 måneder gammelt).

Privat pasning ligger ikke i kommunens regi. 

De, der passer børnene, er ikke ansat eller lønnet af kommunen.

Rebild Kommune fører tilsyn med de private pasningsordninger og yder tilskud til forældrebetalingen.

Du skal selv aftale pasningen og skrive kontrakt med en af de godkendte selvstændige børnepassere  eller den private institution.

Du kan søge tilskud til privat pasningsordning. Brug selvbetjeningsløsningen nedenfor. Du kan få tilskud fra barnet er 24 uger gammelt og til det skal begynde i Mini-SFO.

Ligesom ved den kommunale børnepasning kan du få søskenderabat.

 

Pasning af eget barn

Privat børnepasser

Tilskud til privat pasning er 5.548 kr.* (2018-tal)

Rebild kommune yder et tilskud til pasning. Dog max 75 % af de dokumenterede udgifter (ikke kost), og maksimalt kr. 5.548,00. Familien skal altså selv betale mindst 25 % af udgifterne.

Du kan ikke søge om økonomisk friplads til pasning hos en selvstændig, og der gives ikke pædagogisk friplads her.

Der kan maksimalt udbetales tre tilskud pr. husstand til børn i alderen 24 uger til måneden før barnet fylder 2 år og 11 måneder.

Tilskuddet til privat pasning bliver tildelt i alle 12 måneder om året, idet de private passere ikke har betalingsfrie måneder.

Tilskuddet skal søges senest en måned før start. Søges senere kan vi ikke garantere, at du når at få tilskuddet udbetalt tids nok til at del-udligne din udgift til den private passer.

Tilskud til privat pasning skal søges via Borger.dk. Du skal have dit NemID parat og den private passers mailadresse.

Du finder en kort vejledning her: Vejledning til ansøgning om tilskud til privat pasning

 

Ophør og reduktion af tilskud

Tilskuddet ophører:

  • Når du melder dit barn i anden kommunal eller privat pasning
  • Hvis dit barn ikke benytter pasningen i seks sammenhængende uger
  • Hvis du og barnet flytter til en anden kommune. Husk at give os besked, hvis du flytter kommune samt at søge om tilskud til pasning i den kommune, du flytter til.

Tilskuddet reduceres, hvis den private børnepasser holder fri i mere end 30 fridage + 6 dage i ferieperioden maj - april.

Tilskud ved barsel vedr. barnet der søges, om pasning til

Restbarsel, der afholdes, får betydning for dit tilskud.

Er du på deltidsbarsel, får du tilskud, der beregnes efter det antal timer, du arbejder pr. uge.

Er du på fuldtidsbarsel, ophører tilskuddet under barslen. Dagen efter endt barsel, bevilges der igen tilskud.

Ønsker du at afholde gemt barsel vedr. pasningsbarnet, er det vigtigt, at du oplyser dette til pladsanvisningen, da det får betydning for dit tilskud. 

 

Privat daginstitution

Du kan også få dit barn passet i en privat daginstitution. Der er i kommunen flere godkendte private daginstitutioner, hvoraf nogle både har småbørnspladser og børnehavepladser.

De private daginstitutioner får et tilskud pr. barn direkte fra kommunen, og de fastsætter selv forældrebetalingen.

Du kan søge om økonomisk friplads til pasning i privat daginstitution og ved behov bevilges der pædagogisk friplads. Brug selvbetjeningsløsningen nedenfor.

Gregers Krabbe vuggestue og børnehave

Haverslevvej 107 og 109, Aarestrup
9520 Skørping

Naturbørnehaven:
Telefon: 98 37 52 49
E-mail: naturbhvs@gregerskrabbe.dk
Hjemmeside: www.gregerskrabbe.dk

Naturvuggestuen:
Telefon: 64 64 04 04
E-mail: naturbhvs@gregerskrabbe.dk
Hjemmeside: www.gregerskrabbe.dk

Guldklumpen - integreret institution 0-6 år

Øster Hornumvej 60
9230 Svenstrup

Telefon: 24 20 79 19 / 20 24 79 99
E-mail: guldklumpen@guldbaek-friskole.dk
Hjemmeside: www.guldbaek-friskole.dk.

Huset i Skoven - integreret institution 0-6 år

Skørpingvej 14 b
9575 Terndrup

Telefon: 21 83 03 70 / 21 83 03 72
E-mail: kontakt@husetiskoven.dk 
Hjemmeside: www.husetiskoven.dk.

Børnehaven Hellumhejhuset

Skørpingvej 78, Hellum
9520 Skørping

Telefon: 98 33 66 79
E-mail: leder@hellumfri.dk

Web: www.hellumfri.dk 

Selvbetjening:

Tilskud til privat børnepasning

Her kan du søge om tilskud til privat børnepasning.

Hvis du ikke har NemID, kan du bestille NemID her.

Til denne selvbetjeningsløsning skal du bruge NemID.


Driller den digitale selvbetjening?
Ring til Den Digitale Hotline på telefon 70 20 00 00.
Man.-tors.: 8.00-20.00, fre.: 8.00-16.00, søn.: 16.00-20.00

Økonomisk friplads

Her kan du beregne og ansøge om økonomisk friplads.

Har du ikke NemID, kan du bestille NemID her.

Til denne selvbetjeningsløsning skal du bruge NemID.


Driller den digitale selvbetjening?
Ring til Den Digitale Hotline på telefon 70 20 00 00.
Man.-tors.: 8.00-20.00, fre.: 8.00-16.00, søn.: 16.00-20.00

Menu