Boformen Søparken

Boformen er et tilbud om længerevarende ophold for personer der, på grund af betydelig og varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne, har behov for hjælp til almindelige daglige funktioner. Boformen er også til personer, der har brug for behandling, og som ikke kan få dækket disse behov på anden vis.

Kontakt
Boformen Søparken
Engparken 1,
Rørbæk
9500 Hobro
Telefon: 99 88 84 30
E-mail: ibigr@rebild.dk 

Afdelingsleder Thomas Kragh Svendsen
E-mail: itksv@rebild.dk 

Forsatnder Lotte Emilia A. Hansen
E-mail: ileah@rebild.dk

 

Boformen Søparken ligger i Rørbæk ved Hobro, hvor der er gode muligheder for at nyde natur og grønne områder. 

I Boformen er der plads til 20 beboere/borgere. Hver beboer har egen lejlighed, der ligger i forbindelse med fællesarealer med dagligstue og spisekøkken.

Vi har mulighed for at tilbyde helhedstilbud, da der også er dagbeskæftigelse i huset.

Hvad koster det?

Husleje ca.: 5.092,00
Varme og el ca.:550,00
Vask: 295,00
Kost ca.: 3.424,00
Antenne: 25,00

I alt pr. md. ca.: 9.386,00

Der er mulighed for boligstøtte, der beregnes individuelt for den enekelte borger.

Boformens værdier og overbevisninger

 • Trygge mennesker er glade mennesker
  Mennesket har behov for at føle sig trygt og sikkert- Udvikling forudsætter tryghed. Alle borgere som bor i boformen Søparken har brug for at vide, at de er værdsat og holdt af, at behovet for omsorg imødekommes. Derfor er vi meget opmærksomme på den enkelte beboers tryghed og trivsel i dagligdagen. Miljøet og atmosfæren i boformen, mener vi, har stor betydning for beboernes velbefindende. Vi lægger derfor meget vægt på en omgangsform som er kærlig og varm, og hvor man taler til beboerne, og ikke om beboerne.

 

 • Alle mennesker er noget særligt
  Alle mennesker er hver især unikke og enestående personligheder. Uanset hvem de er, og hvad de kan, er alle lige værdifulde. I Boformen Søparken er dette menneskesyn grundlag for alle handlinger i samværet med beboerne.

 

 • Den enkelte beboer er i fokus
  Vi møder den enkelte beboer på hans/hendes præmisser. Mennesker er forskellige, og skal derfor behandles forskelligt. Alle beboere mødes med respekt for den person de er. Igennem dialog, indlevelse og forståelse sætter vi os i den enkelte beboers sted, og handler ud fra denne position.

 

 • Et højt selvværd er et vigtigt fundament
  Et højt selvværd er det mest værdifulde, vi kan give beboerne. Vi anerkender og fokuserer på beboerens ressourcer. Vi tror på, at det vil udvikle beboeren til et stærkt, selvstændigt, og socialt kompetent menneske. Vi ønsker, at gøre den enkelte beboer betydningsfuld ved aldrig at være tilbageholdende med ros, anerkendelse og opbakning ved at give beboeren udfordringer, som han/hun oplever at kunne mestre.

 

 • Et menneske udvikler sig i samspil med andre
  De fleste mennesker indgår konstant i sociale fællesskaber og relationer til andre. Vi lærer og udvikler os i mødet med andre mennesker og har brug for miljøskift. Udvikling af evner og færdigheder til at omgås og indgå i fællesskaber på en positiv og berigende måde. Dette anser vi for at være et vigtigt aspekt i beboernes liv. Vi arbejder på, at motivere dem til at deltage i sociale sammenhænge på alle niveauer og mange forskellige sammenhænge.

 

 

Pædagogiske mål

Vi tager udgangspunktet i det dialektiske menneskesyn. Med det forstår vi, at mennesker født med nogle forudsætninger, som udvikles i samspil med andre mennesker og det omgivende samfund dvs., at vi som mennesker påvirker hinanden i de mellemmenneskelige relationer vi indgår i. Vi mener, at alle har ret til og behov for, et indholdsrigt og meningsfyldt liv.

 

Dette gøres ved at den faglige pædagogiske indsats tilrettelægges ud fra en neuropædagogisk udredning, hvor den enkelte beboers handleplan aftales og tilrettelægges i samarbejde med den visiterende kommune.

 

”Neuropædagogik er en specialpædagogisk indfaldsvinkel, der tager udgangspunkt i en analyse, der viser hjernens intakte funktioner og dysfunktioner. På det grundlag anlægges en individuel pædagogisk grund-foranstaltning, der kompenserer for dysfunktioner og trækker på / søger udvikling ved hjælp af de intakte funktioner i hjernen.

 

De neuropædagogiske grundforanstaltninger kombineret med den generelle udviklingshæmning, ud-viklingsalder, samt opvækst miljø, danner det hele billede af beboernes problemer, ressourcer og behov.

Herefter planlægges samværsvejledninger således beboerne tilbydes pleje, støtte og hjælp, der står i forhold til de problemer, ressourcer og behov den enkelte er i besiddelse af samt får mulighed for at udvikle og udnytte disse.

Menu