Ungetilbuddet Kærvej

Ungetilbuddet Kærvej er et midlertidigt tilbud til umodne og sentudviklede unge i alderen 17 til 25 år. Har du svært ved at lære, har brug for støtte og vejledning til at bo i egen bolig, problemer med at gennemføre en uddannelse, svært ved at holde på et job eller mindre psykiske problemer så er Ungetilbuddet Kærvej måske det rette sted for dig.

Kontakt Leder af de socialfaglige tilbud: Dorte Rømer Jensen, telefon 99 88 84 00 eller e-mail drje@rebild.dk.

På Ungetilbuddet er der plads til seks unge. Du skal have et arbejde eller være under uddannelse, for at kunne bo her. Vi har ingen ingen døgndækning, så vi forventer at du kan være alene i et vist omfang.

Unge der er fysisk udadreagerende og har et aktivt misbrug, kan ikke benytte tilbuddet.

I Ungetilbuddet støtter og vejleder vi dig i at mestre hverdagen. Det kan blandt andet være hjælp til at lære at bo alene, gøre rent på dit værelse, købe ind, støtte op om uddannelse og job samt understøtte din personlige udvikling. Vi har fokus på at du får struktur i hverdagen og vi vil gennem individuelle drøftelser med dig finde ud hvad dine behov er, så vi i fællesskab kan hjælpe dig godt på vej.

Du skal visiteres til Ungetilbuddet. Dette foregår af en myndighedsrådgiver i Center Familie og Handicap.

For at høre mere om tilbuddet kan du kontakte din myndighedsrådgiver eller lederen af de socialfaglige tilbud.

Du kan også læse mere om tilbuddet i "Beskrivelse af ungetilbuddet Kærvej - de vigtigste detaljer".

 

Menu