Tilskudsmuligheder for foreninger

Foreninger i Rebild Kommune har mulighed for at søge tilskud til for eksempel aktiviteter for børn og unge eller lokaler.

Fritidsrådet

Fritidsrådet er bindeled mellem foreninger, aftenskoler og kommune, og har høringsret i forhold til spørgsmål vedrørende folkeoplysnings-området.

Fritidsrådet fordeler udviklingspuljen.

Menu