Tilskudsmuligheder for foreninger

Foreninger i Rebild Kommune har mulighed for at søge tilskud til for eksempel aktiviteter for børn og unge eller lokaler.

Fritidsrådet

Fritidsrådet er bindeled mellem foreninger, aftenskoler og kommune, og har høringsret i forhold til spørgsmål vedrørende folkeoplysnings-området.

Fritidsrådet fordeler udviklingspuljen.

Læs tilskudsreglerne her.

Særligt omkring Lokaletilskud 2018

Lokaletilskud 2018 skal i år søges på foreningsportalen. Vi arbejder netop nu på de sidste detaljer vedrørende ansøgningsmodulet.
Når modulet er klar, vil der blive linket til foreningsportalen her. Derfor er ansøgningsfristen også i år rykket til den 10. november kl. 08.00.

Hvis I har spørgsmål, kan I kontakte Camilla Framnes mail. cafr@rebild.dk, kontakt 9988 7716.

Vær opmærksom på 25 års regel

Kultur- og Fritidsudvalget har besluttet at fjerne 25 års reglen for foreningernes udgifter til haller og svømmehaller fra 1. januar 2016 (vedrører kun lokaletilskud).

Tilskudsregnskab for lokaletilskud til egne og lejede lokaler samt lejrpladser.
Fristen er den 1. April.

Ansøgningsskema om aktivitetstilskud til børn og unge under 25 år. 
Ansøgningsfristen er den 1. februar.

Ansøgningsskema om tilskud til leder-, træner- og instruktøruddannelse.
Ansøgningsfristen er den 1. februar.

Bestillingsskema til nødvendigt udstyr til mål, net og kridt.
Fristen er den 1. februar.

Menu