Det Grønne Råd

Det Grønne Råd består af repræsentanter fra kommunens grønne foreninger og myndigheder.

Det Grønne Råd er et forum for dialog og samarbejde mellem borgere, interessegrupper og kommunen om natur- og miljøspørgsmål. I rådet skal idéer til natur- og miljøtiltag kunne præsenteres, drøftes og videregives til at fremme arbejdet i retning af bæredygtighed.

Det Grønne Råd har let adgang til informationer, der vedrører naturen og miljøet i kommunen.

Det Grønne Råd kan tage alle emner op, der vedrører natur- og miljøspørgsmål og videregive idéer til Rebild Kommune. Rebild Kommune kan inddrage Det Grønne Råd forud for større projekter der har relation til naturen og miljøet, og forud for beslutninger, der vedrører natur- og miljøspørgsmål.

Endelig kan rådet påtage sig konkrete opgaver i forbindelse med afvikling af arrangementer med natur- og miljømæssigt indhold.

Hvem sidder i Det Grønne Råd?
 • Friluftsrådet - Randi Stub (formand)
 • Sportsfiskerne - Bjarne Christensen
 • Danmarks Naturfredningsforening - Sussi Handberg (næstformand)
 • De private skovejere - Lindenborg Gods A/S (2017-2018)  v/ Henrik Thorlacius-Ussing
 • Dansk Ornitologisk Forening - Gitte Holm
 • Naturstyrelsen Himmerland - Leif Lyngsø
 • AgriNord - Henrik Dalgaard Christensen
 • Center Kultur og Fritid, Rebild Kommune - Sara Tornøe
 • Turistforeningen - Niels Moes
 • Jagtforeningerne i Rebild Kommune - Kim Mark
 • Kødkvægforeningen Himmerland - Ulrik Lund
 • Økologisk Landsforening - Jørn Otte
 • Rold Skov Natur- og Kulturcenter - Uffe Westerberg
 • nf plus - Jan Stistrup

Sekretariat:

John Mønsted Jensen, Center for Natur og Miljø Rebild Kommune – jmje@rebild.dk
Karen Clausager, Center Natur og Miljø Rebild Kommune - kecl@rebild.dk

 

Mødeplan 2017

Onsdag den 8. marts 2017

Tirsdag den 23. maj 2017

Torsdag den 24. august 2017

Torsdag den 30. november 2017

Menu