Spildevandsplan og tillæg til spildevandsplan

Rebild Kommune har udarbejdet ny spildevandsplan, der beskriver hvilke områder der allerede er kloakeret, og hvilke der skal kloakeres i fremtiden. Et tillæg omfatter et mindre geografisk område af kommunen, hvorimod spildevandsplanen omfatter hele kommunen.

Spildevandsplanen indeholder en oversigt for de kommende års kloaksanering og anden forbedring af kloaknettet. Spildevandsplanen skelner mellem kloak i byområder og det åbne land.

I perioden mellem udarbejdelsen af to spildevandsplaner, kan der opstå behov for at kommunen udarbejder tillæg til den eksisterende spildevandsplan. 

 

Forslag til tillæg til godkendt spildevandsplan for Rebild Kommune

Udkast til tillæg nr. 9 (udvidelse af nr. 7) til Rebild Kommunes Spildevandsplan 2014 – 2017. Ravnkilde Erhvervsområde – lokalplan 308

Dato for offtentliggørelse: 16.06.2017

Høringsfrist: 11.08.2017

Der kan klages over Kommunens afgørelse om miljøvurdering indtil den 14. juli 2017.

Godkendte tillæg til spildevandsplan for Rebild Kommune

Tillæg nr. 7 til Spildevandsplan 2014 – 2017 for Rebild Kommune. Ravnkilde Erhvervsområde – lokalplan 308

Endeligt godkendt af Rebild Kommunes Byråd den 29. juni 2017.

Tillæg nr. 1-2015 til Spildevandsplan 2014-2017 for Rebild Kommune – Kronhjorten, Støvring Ådale

Endeligt godkendt af Rebild Kommunes Byråd den 28. januar 2016

Tillæg nr. 3 - 2016 til Rebild Kommunes Spildevandsplan 2014 - 2017. Odderen, med bilag 

Bilag 3. Miljøscreening for Odderen

Tillægget er endeligt vedtaget af Rebild Kommunes Udvalg for Teknik og Miljø, den 7. december 2016

Tillæg nr. 2 til Rebild Kommunes Spildevandsplan 2014 - 2017. Støvring Syd, etape 2, med bilag

Tillægget er endeligt vedtaget af Rebild Kommunes Byråd, den 26. januar 2017.

Tillæg nr. 6 til Rebild Kommunes Spildevandsplan 2014 – 2017. Boligområde – Rådyret i Støvring Ådale, 9530 Støvring – lokalplan 304

Tillægget er endelig vedtaget af Rebild Kommunes Byråd, den 1. juni 2017.

Menu