Vedligeholdelse af vandløb

Vandløb skal vedligeholdes for at sikre, at det enkelte vandløbs form og evne til at føre vand ikke ændres. Det er ikke tilladt at lave ændringer i vandløb og dræn uden kommunens tilladelse.

Ved vedligeholdelse skal der tages hensyn til, at planter og dyr kan leve i vandløbet i forhold til det enkelte vandløbs målsætning.

Det er ikke tilladt at lave ændringer i vandløb og dræn uden kommunens tilladelse. Det gælder både ændringer i vandløbets form og placering samt alle forringelser og forbedringer af vandløbs evne til at føre vand.

Åbne vandløb, der henligger i naturtilstand og i mange år - mere end 15- ikke har været vedligeholdt, må ikke vedligeholdes medmindre der er givet en dispensation. Det er typisk vandløb i lave enge, moser og skove.

Menu