Offentlige vandløb

Vi er ansvarlige for vedligeholdelse af offentlige vandløb. Der er indgået aftale med nabokommuner om ansvaret for vedligeholdelse af grænsevandløb. Det er fastlagt i regulativer, hvor ofte og hvor meget vandløbsplanterne skal beskæres.

Vi er ansvarlige for vedligeholdelse af de offentlige vandløb. Vi skal både udføre og betale for arbejdet. I Rebild Kommune vedligeholdes de offentlige vandløb af en privat entreprenør og kommunens egen driftsenhed.

Vi har indgået aftaler med nabokommunerne om ansvaret for vedligeholdelsen af de offentlige vandløb, der er grænsevandløb mellem Rebild Kommune og nabokommunerne.

Det er fastlagt i regulativer, hvor ofte og hvor meget vandløbsplanterne skal beskæres. Derudover kan der ske vedligeholdelse i form af opgravning, træbeskæring og affaldsopsamling eller spuling, hvis det drejer sig om vedligeholdelse af rørlagte vandløb.

Menu