Restaureringsprojekter

For at understøtte arbejdet i kommunerne, med at gennemføre de forskellige indsatser, er der etableret en tilskudsordning til vandløbsrestaureringsprojekter.

Ordningen er medfinansieret med 50 % af den Europæiske Fiskerifond, resten dækkes af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. I 2015 er der afsat 100 millioner kr. til ansøgningsrunden i august.

I Rebild Kommune har vi søgt og fået tilsagn om tilskud til forundersøgelse af følgende projekter:

Projekt 1

Forundersøgelse Simested Å, spærringer ved dambrug:
kr. 259.125,00

Projekt 2

Forundersøgelse Røde Mølle: kr. 112.365,00
Gennemførelse Røde Mølle: kr. 252.971,25
Er gennemført

Projekt 3

Forundersøgelse Mastrup Bæk, hele strækningen: kr. 276.365,00
Gennemførelse af del af det forundersøgte projekt: kr. 1.032.200,00

Projekt 4

Forundersøgelse Rebstrup Mølle Dambrug og Tøttrup Bæk:
kr. 262.296,00
Gennemførelse Rebstrup Mølle Dambrug og Tøttrup Bæk:
kr. 1.328.632,84
Er gennemført
Hertil kommer erstatning til lodsejere kr. 280.986,00

Projekt 5

Forundersøgelse Tustrup Mølle: kr.   99.922,54

Projekt 6

Forundersøgelse Guldbækken og Skørbæk Rende: kr.   41.170,06

Projekt 7

Forundersøgelse Overvad-Vestby Bæk og Kjeldals Bæk:
kr. 113.742,26

Projekt 8

Forundersøgelse Toldvad Bæk: kr.   52.754,16

Projekt 9

Forundersøgelse Hyldal Mølle: kr. 119.462,30

Projekt 10

Forundersøgelse Skørbæk: kr.   69.372,47

Projekt 11

Forundersøgelse Møllebækken, Halvkærs Rende og Mølholmgrøften: kr.   32.288,85
Gennemførelse af samling af vandløb der føres uden om møllen:
kr. 212.773,00

Projekt 12

Forundersøgelse Lerkenfeld Å, Bonderup Bæk og Skelbæk:
kr. 34.696,82
Gennemførelse Lerkenfeld Å, Bonderup Bæk og Skelbæk:
kr. 33.292,70
Er gennemført

Projekt 13

Forundersøgelse Viffertsholm Å og Lindenborg Å: kr. 50.051,46
Gennemførelse Viffertsholm Å og Lindenborg Å: kr. 82.457,10
Er gennemført

Projekt 14

Forundersøgelse små sidetilløb til Lindenborg Å: kr. 130.079,40
Gennemførelse af 3 af 4 indsatser: kr. 79.660,00

Projekt 15

Forundersøgelse Rebstrup Fiskeri: kr. 87.874,25

Projekt 16

Forundersøgelse Agerbækken: kr.   63.093,30
Gennemførelse af del af projektet: kr. 290.026,70

Projekt 17

Forundersøgelse Kistvad Dambrug: kr. 99.256,00

Projekt 18

Forundersøgelse Torsdals Bæk. Åbning af rørlægning og restaurering: kr. 23.715,80
Gennemførelse af projektet: kr. 104.899,80

Projekt 19

Forundersøgelse 8 indsatser i Lindenborg Å vandsystem:
kr. 259.307,10
Gennemførelse af de 5 indsatser: kr. 128.520,00

Projekt 20

Forundersøgelse Binderup Å (tilløb): kr. 161.796,59

Projekt 21

Forundersøgelse Tilløb til Sønderup Å: kr. 28.930,00

Projekt 22

Forundersøgelse af tiltag i Simested Å med tilløb: kr. 423.551,10

Projekt 23

Restaurering af vandløbsstrækning: kr. 6.241,00
Er udgået af vandplanen og gennemføres ikke

Projekt 24

Forundersøgelse af 6 indsatser i Årestrup Bæk: kr. 100.000,00

Projekt 25

Forundersøgelse af 2 indsatser i Torsted Bæk: kr. 9.388,60

Projekt 26

Forundersøgelse af Haslevgård Å med to tilløb: kr. 61.943,00

Menu