Sygepleje

Sygepleje skal forebygge sygdom, fremme sundhed og imødekomme behovet for sygepleje ved behandling af sygdom.

Hvis du opholder dig i Rebild Kommune, kan du få sygepleje efter behov. Tildelingen af sygepleje er uafhængig af alder, boform og økonomiske forhold.

Hvilken hjælp kan jeg få?

Sygepleje omfatter almindelig sygepleje, vejledning og udførelse af lægeordineret behandling - Det kan blandt andet være udlevering af medicin, sårpleje eller pleje af døende. Du kan også få psykiatrisk sygepleje, hvis du har behov for det.

Du kan få sygepleje hele døgnet og alle ugens dage, hvis du har behov for det, eller hvis der opstår et akut behov. Hjælpen ydes i dit eget hjem.

Sygeplejen er gratis. Dog betaler du for medicin, visse forbindingsstoffer, eller andet der skal anvendes i behandlingen. Sygeplejersken kan vejlede dig i konkrete tilfælde.

Du kan læse mere om vores kerneområder og profil i sygeplejeprofilen.

Hvor leveres sygeplejen?

Sygeplejen foregår som udgangspunkt i sygeplejeklinikkerne på ældrecentrene i Rebild Kommune og på sundhedscentret i Støvring. Hvis Myndighed/sygeplejersken skønner, at du ikke kan komme på sygeplejeklinikkerne eller på sundhedscentret, vil du modtage besøg af en sygeplejerske i eget hjem. Dit mobilitetsniveau afgør, hvor sygeplejen kan finde sted.

Sygepleje kan således finde sted:

 • På sygeplejeklinikkerne på ældrecentrene
 • På sundhedscentret i Støvring
 • I eget hjem

Formålet med sygepleje 

 • At fremme din sundhed og imødekomme dit behov for hjemmesygepleje i forbindelse med pleje, behandling, forebyggelse, vejledning samt psykisk støtte og omsorg.

 • At yde dig pleje og støtte igennem sygdomsfasen til helbredelse eller til at kunne leve med et eventuelt handicap eller en kronisk lidelse såvel fysisk som psykisk.

 • At hjælpe og støtte dig til at drage egenomsorg for din situation og herved styrke dit selvværd og din livskvalitet.

 • At hjælpe og støtte dig til at ændre livsstil/levevis med henblik på sundhedsfremme.

 • At koordinere sundhedsydelser og tilbud.

 • At udføre almene sygeplejeopgaver som medicindosering og medicininjektioner, kateter og stomipleje, sårpleje, måling af blodsukker og blodtryk samt komplekse sygeplejeopgaver, lindrende og palliativ behandling og terminal pleje.

Bestilling af hjemmesygepleje 

Bestilling af sygeplejen sker via sygeplejens vagttelefon på tlf. nr.: 23385340.

Bestilling fortrinsvis ml. kl. 8-14. Ved akut behov kan sygeplejen kontaktes hele døgnet på samme nummer.

 

Der er tilknyttet centersygepleje til hvert ældrecenter i kommunen som varetager sygeplejefaglig opgaver i dagtimerne.

Efter kl. 15.30 er det vagthavende sygeplejerske i hjemmesygeplejen, der varetager opgaverne på Ældrecentrene, samt Rehabiliteringscentret. 

 

Den sygeplejefaglige opgave tager udgangspunkt i Byrådets godkendte kvalitetsstandard og ydelseskatalog: 

 • Hjemmesygepleje bevilges til borgere, der har behov for almen, kompleks eller akut sygepleje – uanset boform og alder.
 • Hjemmesygepleje tildeles efter henven­delse fra egen læge, speciallæge, syge­hus eller andre tværfaglige samarbejds­partnere.

Menu