Fonde og legater

Fonde og legater med repræsentation fra Rebild Kommune.

Se oversigten over fonde og legater med repræsentation fra Rebild Kommune.

Det er byrådet, der forestår udpegningerne på det konstituerende møde lige efter et kommunalvalg. Derfor følger udpegningerne en byrådsperiode.

F. T. Hvass og hustrus Legat

Bestyrelse:

Henrik Christensen
Robert Sørensen
Sara Schouby Petersen, sognepræst i Skibsted-Lyngby sogn

Til fordel for:

Hjælp til uddannelse af unge mennesker, født eller har boet i Skibsted og/eller Sdr. Kongerslev sogn.

Ansøgningsfrist:

En gang årligt i december. Det annonceres i oktober. Ansøgningsskema udleveres af bestyrelsen.

Henvendelse til:

Sara Schouby Petersen, sognepræst i Skibsted-Lyngby sogn

Fundats for F. T. Hvass og hustrus Legat

Ingeborg (Munch) og Villiam Jensens Mindefond

Bestyrelse:

Bruno Borella
Per Vilsbøll
Niels Jørn Østergaard

Til fordel for:

Rebild Spillemandsmuseum

Ansøgningsfrist:

En gang årligt. Ansøgningsfrist 1. januar.

Henvendelse til:

Rebild Spillemandsmuseum
Att.: Bruno Borella
Jyttevej 6
9520 Skørping

Købmand Axel Nielsen og hustrus Legat

Bestyrelse:

Anders Norup
Forstanderen for Børnecenter Himmerland
Sognepræsten for Skørping Ny Kirke

Til fordel for:

Børnecenter Himmerland

Henvendelse til:

Børnecenter Himmerland
Rebild Skovhusevej 2, Rebild
9520 Skørping

Fundats for Købmand Axel Nielsen og hustrus Legat

Pensioniststøttefonden

Bestyrelse:

Ole Frederiksen (formand)
Allan Busk
Torben Andersen

Til fordel for:

Pensionister inden for det geografiske område af den tidligere Skørping Kommune.

Støtten skal fortrinsvis anvendes til indkøb af hjælpemidler, som det offentlige ikke stiller til rådighed, samt til aktivering af pensionister.

Ansøgningsfrist:

To til tre gange årligt

Ansøgningsskema for enkeltpersoner

Ansøgningsskema for foreninger

Henvendelse til:

Rebild Kommune
Fællescenter Sekretariat
Hobrovej 110
9530 Støvring

Fundats for Pensioniststøttefonden

Principper for tildeling af støtte

Stense og Peter E. Kvists Mindefond

Bestyrelse:

Borgmesteren
Præsten i Øster Hornum
Direktøren, Spar Nord Bank i Støvring

Til fordel for:

Folk i Øster Hornum by (til ting i byen)

Ansøgningsfrist:

Marts-april måned (se annonce i lokalavisen)

Henvendelse til:

Præsten i Øster Hornum
Nibevej 191, Øster Hornum
9530 Støvring

Fundats for Stense og peter E. Kvists Mindefond

William S. Knudsens Fond

Bestyrelse:

Sognepræsten for Skørping ny kirke
Repræsentant fra Red Barnet

Til fordel for:

Børnene på Børnecenter Himmerland

Ansøgningsfrist:

To gange årligt

Henvendelse til:

Sognepræsten for Skørping ny kirke

Fundats for William S. Knudsens Fond

Nicolai Nissens legat

Legatet bestyres af:

Kommunalbestyrelsen for Rebild Kommune

Til fordel for:

Landmandsdøtre fra den tidligere Skørping Kommune.

Henvendelse til:

Rebild Kommune
Fællescenter Sekretariat
Hobrovej 110
9530 Støvring

Ansøgningsskema:

Ansøgningsskema til Nicolai Nissens legat

Menu