Problemer med stoffer eller alkohol?

Har du problemer med stoffer eller alkohol, eller kender du nogen der har? Så kontakt vores rusmiddelteam og få hjælp til at løse problemet. Al vejledning og behandling er gratis.

Rusmiddelteamet står klar og tilbyder rådgivning og vejledning, afklarende samtaler og behandling til borgere med et misbrug.

Mød op eller ring til os

Du kan møde op på Sundhedscentret eller du kan ringe til os, så laver vi en aftale for at finde ud af hvordan problemet kan løses. Husk at det ikke kun er hvis du selv har problemer: Hvis du er pårørende til eller har kontakt med nogen der har misbrugsproblemer, er du velkommen til at kontakte os.

Du kan være anonym

Alle, der har behov for det, kan få op til tre anonyme samtaler hvor vi i fællesskab finder ud af hvilket behovet du har for en eventuel behandling. Hvis du vælger at komme i behandling for afhængighed af alkohol, kan du være anonym gennem hele forløbet. I sommeren 2015 kommer der en ny lov, som gør det muligt for enkelte at komme i anonym behandling for stofforbrug. Rusmiddelteamet kan vejlede herom. 

Hjælp til unge

Er du under 18 år og har et misbrug eller et problematisk forhold til alkohol og stoffer har vi en ungekonsulent der kan hjælpe dig. En del af vores arbejde går også ud på at forbygge at unge overhovedet får problemer med alkohol og stoffer.

Rusmiddelteamet

Rusmiddelteamet består af tre behandlere, en ungebehandler og en lægekonsulent.

Ønsker du flere oplysninger om behandling for misbrug er du altid velkommen til at kontakte rusmiddelteamet på 40 22 84 56.

Og som nævnt er al vejledning og behandling gratis.

Alkohol
  • Udredning: I fælleskab finder vi ud af hvad dit problem er og hvordan vi bedst løser det.
  • Individuelle samtaler med en behandler, som tager udgangspunkt i dine problemer og dine mål med behandlingen.
  • Bliver du bevilget døgnbehandling, vil vi, sammen med dig og Rebild Kommune, finde det tilbud, der matcher dine behov bedst.
Stoffer
  • Udredning: I fælleskab finder vi ud af hvad dit problem er og hvordan vi bedst løser det.
  • Individuelle samtaler med en behandler, hvor forløbet tager udgangspunkt i dine problemer og dine mål med behandlingen.
  • Bliver du bevilget døgnbehandling, vil vi, sammen med dig og Rebild Kommune, finde det tilbud, der matcher dine behov bedst.
  • Afhjælpes dit misbrug af stoffer bedst med en medicinsk behandling, vil du blive tilbudt substitutionsmedicin i en kortere eller længere tid og samtaler med en behandler.
Socialsygepleje
  • En socialsygeplejerske kan skabe kontakt mellem en udsat borger og kommunen. Det kan være nødvendigt hvis borgeren har en adfærd, der gør det svær at arbejde sammen med vedkommende.
Afrusning og afgiftning

Hvis der er behov for afrusning inden behandlingsopstart, kan det ske i samarbejde med os eller på eget initiativ. Afrusningen kan foregå i samarbejde med egen læge eller på afrusningsklinikker - Blå Kors og Svenstrupgård.

Ungeindsats

Vores ungekonsulent står klar til at hjælpe dig, hvis du er under 18 år og har et misbrug eller kender til stoffer. Kontakt ungekonsulenten på telefon 99 88 84 50 eller centersundhed@rebild.dk

Menu