Forebyggende hjemmebesøg

Er du 75 år eller derover, bor du i eget hjem og modtager du ikke personlig og praktisk hjælp? Så tilbyder vi dig et forebyggende hjemmebesøg.

Du tilbydes et hjemmebesøg hvis:

 • Du er fyldt 75 år
 • Du ikke modtager personlig pleje og praktisk hjælp
 • Du bor i eget hjem, udenfor i et plejecenter.

Formålet med besøget

Formålet er at tale om de ting, der er vigtige for dig i hverdagen, at give råd og vejledning om sund og aktiv levevis samt om forebyggelse af sygdom og fremme af din sundhed - herunder mental trivsel.

Du bestemmer selv, hvad I skal tale om. Du har mulighed for, at have en pårørende med til samtalen. Samtalen er personlig og det er op til dig, om du ønsker, at der er andre end dig selv og den forebyggende medarbejder, der skal deltage. 

Eksempler på emner, som du kunne være interesseret i at drøfte:

 • Det at blive ældre
 • Glæder og vanskeligheder
 • Tanker om fremtiden
 • Trivsel og livskvalitet
 • Betydning af at være aktiv i hverdagen
 • Fremme sund levevis og forebygge sygdom og ulykker
 • Samvær med andre, interesser og aktiviteter
 • Isolation og ensomhed.

Hvor foregår samtalen

Samtalen foregår i dit eget hjem. Du modtager et brev fra de forebyggende medarbejdere, hvor du tilbydes et besøg. Besøget er et gratis frivilligt tilbud til dig. Samtalen varer cirka en time. Hvis den foreslåede dato ikke passer dig, kan du ændre dato og tidspunkt for besøget ved at rette henvendelse til Sundhedscenteret.

Menu