Parkering og tomgang

For at tilgodese både trafikanter og miljø har Rebild Kommune udarbejdet en parkeringsbekendtgørelse og et tomgangsregulativ.

Er du bilist, vil du gerne kunne parkere bilen et sted, hvor den ikke er til gene for andre. For at tilgodese alle trafikanter, har vi derfor udarbejdet en parkeringsbekendtgørelse.

Parkeringsbekendtgørelsen er godkendt af byrådet og af politiet.

For at reducere luftforurening og udledning af COhar vi udarbejdet et tomgangsregulativ.

Regulativet har til formål at begrænse motordrevne køretøjers tomgangsdrift.

Ifølge regulativet må motoren i et holdende køretøj ikke være i gang længere end højst nødvendigt.

Tomgangsdrift i mere end tre minutter er ikke tilladt, hverken på offentligt eller privat område.

Kontakt pbv@rebild.dk, hvis du har spørgsmål.

Menu