Demens

Demens kan ramme alle, ung som gammel. Derfor er det vigtigt at livet med demens er en fælles sag for os alle, både dem som har sygdommen og de nærmeste pårørende. Ikke to liv med demens er ens.

Vidste du at.....

400.000 personer i Danmark i dag er pårørende til en dement

Rebild kommune har sat i højsædet, at der skal være mulighed for at hente støtte, råd og vejledning for dig som har sygdommen tæt inde på livet.
Når vi hjælper dig med at afklare dine hukommelsesproblemer sker det i samarbejde med din egen læge. 
Vort fokus er, at yde støtte og vejledning til både dig og dine pårørende.

Vi kan blandt andet tilbyde:

  • Hjælp til personlig pleje og praktisk bistand
  • Sygepleje
  • Aflastningsophold på et af vore ældrecentre eller i eget hjem
  • Dagcenter
  • Udredning ved en af kommunens demenssygeplejersker
  • Støtte, råd og vejledning ved demenskoordinator eller demenssygeplejerske

Hvis du har behov for at snakke med en demensfaglig person kan du kontakte:

  • Demenssygeplejerske Anne-Marie Vitting: tlf.: 99 88 85 82
  • Demenssygeplejerske Lis Tanderup: tlf.: 99 88 94 19
  • Demenskoordinator Marianne Finderup Nielsen: tlf.: 99 88 91 63
  • Center Pleje og Omsorg, Borgervisitation: tlf.: 99 88 83 68 

Menu