Din kommune informerer - uge 1

Denne uges officielle meddelelser og informationer fra Rebild Kommune. Du finder også invitationer til for eksempel arrangementer, temadage, kurser og andre aktuelle tiltag som kommunen står for.

Meddelelser uge 1:

Kursus i ”Lær at tackle kroniske smerter” eller ”Lær at tackle angst og depression”

Er din hverdag præget af kroniske smerter eller angst og depression? Så har du mulighed for at deltage i et af Center Sundheds kurser, hvor du får redskaber til at tackle de udfordringer der dukker op i hverdagen i forbindelse med dette. Samtidig møder du andre som er i lignende situation.

Mød uforpligtende op til et eller begge informationsmøder, hvor vi fortæller om, hvad kurserne indeholder og du kan møde instruktørerne. Kurserne forløber over henholdsvis 6 og 7 uger.

Informationsmøder:

Lær at tackle kroniske smerter:
Tirsdag den 14, januar kl. 14.00
I salen på Sundhedscentret, Mastruplundvej 2L Støvring
Kursus opstart tirsdag den 28. januar kl. 14.00
Koordinator Hanne Bregendal Kristensen , tlf. 99 88 84 57 Mail: hbkr@rebild.dk

Lær at tackle angst og depression:
Fredag den 17. januar kl. 10.00
I Byrådssalen i Støvring, ovenpå Biblioteket
Kursus opstart onsdag den 26. februar kl. 10.00
Koordinator Margit Strauss Hansen, tlf. 99 88 94 01 Mail: mash@rebild.dk
Der er ingen tilmelding til informationsmøderne.
Har du ikke mulighed for at deltage i informationsmødet, men er interesseret i et af kurserne, så kontakt koordinatoren.

Tandklinikken i Støvring lukket i januar

På grund af om- og tilbygning henviser vi til klinikkerne i Skørping, Terndrup og Nørager.

Skørping Tandklinik, telefon 99 88 83 25
Terndrup Tandklinik, telefon 99 88 83 20
Nørager Tandklinik, telefon 99 88 83 30.

Vi glæder os til at vise jer den nye klinik.

Afgørelse – husdyrbrug – tillæg til § 12 miljøgodkendelse

I henhold til § 12 i lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug, har Rebild Kommune meddelt afgørelse om godkendelse til:

Veggerbyvej 69, Hyllested, 9541 Suldrup.

Se afgørelse.

Klagefrist: den 24. januar 2014 kl. 14.00, se klagevejledning i afgørelsen.

Afgørelse – § 16 miljøgodkendelse af arealer

I henhold til § 16 i lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug, har Rebild Kommune meddelt afgørelse om godkendelse til:

Ouevej 11, Redsø, 9500 Hobro.

Se afgørelse.

Klagefrist: den 24. januar 2014 kl. 14.00, se klagevejledning i afgørelsen.

Landzonetilladelse – gyllebeholder

Landzonetilladelse i henhold til planloven § 35, stk.1, til at etablere fritliggende gyllebeholder, matr. nr. 42 ac (44a) Fræer By, Fræer, Hanehøjvej 36, 9520 Skørping. Beholder opføres med et rumindhold på 5000 m2, et areal på ca. 1015 m2, og med en placering ca. 700 meter nord for ejendommens bygninger, og 360 meter syd for Fræervej. Klagefrist den 24. januar 2014.

Tilladelser kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af ansøgeren og enhver, der må antages at have væsentlig individuel interesse i sagernes udfald. Der gøres opmærksom på, at der ved klage opkræves et gebyr på 500 kr. af Natur- og Miljøklagenævnet. Evt. klage skal indgives til Rebild kommune, Hobrovej 88, 9530 Støvring.

Landzonetilladelse – regnvandsbassin

Landzonetilladelse i henhold til Planlovens § 35, stk. 1, til at anlægge regnvandsbassin, matr. nr. 11cs (11a), Terndrup By, Lyngby, Bælumvej 25, 9575 Terndrup. Bassin anlægges umiddelbart øst for ny udstykning, og er et led i kloakering af dette. Klagefrist den 24. januar 2014.

Tilladelser kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af ansøgeren og enhver, der må antages at have væsentlig individuel interesse i sagernes udfald. Der gøres opmærksom på, at der ved klage opkræves et gebyr på 500 kr. af Natur- og Miljøklagenævnet. Evt. klage skal indgives til Rebild kommune, Hobrovej 88, 9530 Støvring.

Landzonetilladelse – tilbygning til udhus

Landzonetilladelse i henhold til planloven § 35, stk. 1, til at opføre tilbygning til eksisterende udhus, matr. nr. 14a Hellum By, Torup, Madum Søvej 2, Hellum, 9520 Skørping. Tilbygning omfatter et areal på 50 m2, og bygningens samlede areal vil herefter blive 130 m2. Klagefrist den 24. januar 2014.

Tilladelser kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af ansøgeren og enhver, der må antages at have væsentlig individuel interesse i sagernes udfald. Der gøres opmærksom på, at der ved klage opkræves et gebyr på 500 kr. af Natur- og Miljøklagenævnet. Evt. klage skal indgives til Rebild kommune, Hobrovej 88, 9530 Støvring.

Menu