Din kommune informerer uge 34

Denne uges officielle meddelelser og informationer fra Rebild Kommune. Du finder også invitationer til for eksempel arrangementer, temadage, kurser og andre aktuelle tiltag som kommunen står for.

Denne uges meddelelser:

4000 husstande får snart hentet skrald en anden ugedag

For at få en bedre og mere stabil drift af indsamling af dagrenovation lægger vi nogle af vores ruter om. Det betyder, at omkring 4000 adresser fremover får hentet skrald en anden dag end hidtil.

Du får besked fra skraldemanden når han tømmer i uge 33-34, hvis du er en af dem. Ændringerne træder i kraft i uge 35-36.

Der er alene tale om en ændring af hvilken dag eller uge vi henter skrald. Vi ændrer ikke på hvor tit, det sker. Hvis vi flytter tømmedagen mere end tre dage, kommer vi forbi en ekstra gang og tømmer.

For eksempel:

Hvis den nuværende tømmedag er torsdag i lige uger og ny tømmedag bliver fredag ulige uger, vil der blive tømt to uger i træk.

Eller, hvis den nuværende tømmedag er mandag og ny tømmedag bliver fredag, vil der blive tømt to gange på en uge.

Vi håber generne bliver minimale og på forståelse for eventuelle indkøringsproblemer.

Har du kigget i din digitale postkasse i dag?

Fra den 1. november 2014 skal alle have en digital postkasse – opret din på www.borger.dk.

Hvis du allerede har en digital postkasse skal du være opmærksom på, at al post fra Rebild Kommune fremover bliver sendt til den.

Du kan få besked via mail og sms når der er ny post i din postkasse.

Rykkere bliver fremover sendt digitalt

Vi begynder nu at sende både opkrævninger og rykkere digitalt.

Tidligere har vi kun sendt opkrævninger digitalt, mens rykkere blev sendt som papirpost.

Hvordan ser fremtidens senior- og handicapservice ud?

Kom til offentligt høringsmøde om strategi for fremtidens senior- og handicapservice – alle med interesse og lyst til at debattere er velkomne.

Torsdag den 4. september 2014, kl. 17-18.30 i byrådssalen i Støvring, Hobrovej 110, 9530 Støvring.

Pleje- og omsorgschef Rasmus Simonsen byder velkommen og præsenterer strategien hvorefter der er debat og høring. Dit mundtlige høringssvar bliver noteret og taget i betragtning på lige vilkår med skriftlige høringssvar.

Tilmelding

Tilmeld dig på mail: cbha@rebild.dk senest mandag den 1. september kl. 12.

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse – husdyrbrug

Rebild Kommune har modtaget ansøgning om miljøgodkendelse til ændring af husdyrbruget: Byrstedvej 77, Byrsted, 9240 Nibe.

Enhver har ret til at se sagens akter og kommentere dem. Eventuelle kommentarer vil indgå i kommunens vurderinger. Fristen for at komme med bemærkninger og idéer til ansøgningen, eller ønske om at få tilsendt et udkast til afgørelse, er den 29. august 2014 kl. 14.

Yderligere oplysninger om ansøgningen kan fås ved henvendelse til Center Natur og Miljø på tlf. 99 88 99 88. Henvendelse via mail skal ske til: cnm@rebild.dk.

Aktuelle tilladelser, afgørelser og høringer
 • Se afgørelser og tilladelser

  Vi har i denne uge truffet afgørelse angående:
     Fyrkildevej 25, Fyrkilde, 9610 Nørager
     Madum Søvej 38, Hellum, 9520 Skørping
     Stendalsvej 20, 9520 Skørping
 • Se høringer
  Vi har i denne uge høringer angående: 
     Hagensvej 24, 9530 Støvring

På siderne finder du kun de aktuelle tilladelser og afgørelser samt de forslag og så videre der pt. er i høring. Er du interesseret i sager, der ligger forud for denne uge er du velkommen til at kontakte os på telefon 99 88 99 88.

Menu