Din kommune informerer - uge 48

Denne uges officielle meddelelser og informationer fra Rebild Kommune. Du finder også invitationer til for eksempel arrangementer, temadage, kurser og andre aktuelle tiltag som kommunen står for.

Meddelelser - uge 48:

Rundvisning og informationsmøde – asylcenter i Skørping

Onsdag den 4. december kl. 17.30-19.00 i det tidligere Hotel Rebild Park – Jyllandsgade 4, 9520 Skørping.

Program

• Rundvisning
• Oplæg og spørgsmål

Asylcenter Vesthimmerland, der driver centret, er vært for arrangementet, hvor du også kan møde det daglige personale og repræsentanter fra Udlændingestyrelsen. De vil holde et kort oplæg, hvorefter der er mulighed for at stille spørgsmål.

Vi serverer en øl/vand.

Afgørelse – husdyrbrug – tillæg til § 12 miljøgodkendelse

I henhold til § 12 i lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug, har Rebild Kommune meddelt afgørelse om tillæg til godkendelse til:

Braulstrupvej 9, 9541 Suldrup.

Se afgørelse.

Klagefrist: den 20. december 2013 kl. 14.00, se klagevejledning i afgørelsen.

Legalisering af tilladelse til at indvinde grundvand til husholdning og husdyrbrug

Bakkehusvej 10, 9230 Svenstrup.

Se afgørelse.

Screening for VVM-pligt af legalisering af tilladelse til at indvinde grundvand til husholdning og husdyrbrug

Bakkehusvej 10, 9230 Svenstrup.

Se afgørelse.

Landzonetilladelse – udvidelse af sø

Landzonetilladelse i henhold til Planlovens § 35, stk. 1 til at udvide eksisterende sø med 300 m2, til et fladeareal på 400 m2, på matr. nr. 2b Hæsum By, Ø. Hornum,

Storhøjvej 39, 9530 Støvring.

Klagefrist  20. december 2013.
                                                            
Tilladelser kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af ansøgeren og enhver, der må antages at have væsentlig individuel interesse i sagernes udfald.

Der gøres opmærksom på, at der ved klage opkræves et gebyr på 500 kr. af Natur- og Miljøklagenævnet.

Evt. klage skal indgives til Rebild Kommune, Hobrovej 88, 9530 Støvring.

Landzonetilladelse – nyt enfamilieshus

Landzonetilladelse i henhold til Planlovens § 35, stk. 1 til at opføre nyt enfamilieshus på matr. nr. 1k St. Brøndum By, St. Brøndum,

Ejstrupvej 17, 9520 Skørping.

Ny bygning opføres med et areal på 142 m2, og med en placering ca. 20 meter nord for eksisterende bygning, der nedrives.

Klagefrist den 20. december 2013.

Tilladelser kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af ansøgeren og enhver, der må antages at have væsentlig individuel interesse i sagernes udfald.

Der gøres opmærksom på, at der ved klage opkræves et gebyr på 500 kr. af Natur- og Miljøklagenævnet. Evt. klage skal indgives til Rebild Kommune, Hobrovej 88, 9530 Støvring.

Menu