Din kommune informerer - uge 51

Denne uges officielle meddelelser og informationer fra Rebild Kommune. Du finder også invitationer til for eksempel arrangementer, temadage, kurser og andre aktuelle tiltag som kommunen står for.

Meddelelser uge 51:

Reception: Goddag og farvel

Vær med til at sige velkommen til Leon Sebbelin som vores nye borgmester og ønske Anny Winther held og lykke fremover. Kom til reception den 20. december kl. 15-17 i STUBhuset. Alle er velkomne.

Afhentning af affald jul og nytår 2013

Vi henter ikke dagrenovation på helligdage i julen. Vi henter i stedet dit affald nærmeste hverdag, eller lægger en ekstra sæk, som vi henter ved næste tømning.

Det er primært tirsdags-, onsdags- og torsdagstømninger, vi rykker. For at få afviklet tømningerne så hurtigt som muligt, er det dog på nogle ruter nødvendigt at køre fredagstømningen om lørdagen.

Tømning på nogle adresser vil være påvirket af de ændrede tømmedage i både uge 52 og uge 1. Find din adresse på listen herunder og se, om der er ændringer ved din tømmedag i forbindelse med jule- og nytårshelligdagene.

Kan du ikke finde din afhentningsdag under dit postnr. nedenunder, er der ingen ændringer.

Hvis du har spørgsmål kan du kontakte Rebild Kommune på 99 88 99 88 eller sende en e-mail til renovation@rebild.dk.

Adresser med postnr. Bælum, Kongerslev, Hadsund, Terndrup, Støvring og Skørping der normalt får hentet affald hver anden onsdag, torsdag, fredag:

Onsdag d. 25. december flyttes til fredag d. 27. december
Torsdag d. 26. december flyttes til lørdag d. 28. december
Tonsdag d. 1. januar flyttes til torsdag d. 2. januar
Fredag d. 3. januar flyttes til lørdag d. 4. januar

Adresser med postnr. Hobro, Nørager og Aars der normalt får hentet affald hver anden onsdag, torsdag, fredag:

Onsdag d. 25. december flyttes til fredag d. 27. december
Fredag d. 27. december flyttes til lørdag d. 28. december
Onsdag d. 1. januar flyttes til torsdag d. 2. januar
Torsdag d. 2. januar flyttes til fredag d. 3. januar

Adresser med postnr. Nørager, Støvring, Skørping og Suldrup der normalt får hentet affald onsdag, torsdag, fredag. Vi udleverer en ekstra sæk onsdag den 18. og torsdag den 19. december til brug i uge 52. Vi henter dem den 2. og 3. januar.

Onsdag d. 1. januar flyttes til torsdag d. 2. januar
Torsdag d. 2. januar flyttes til fredag d. 3. januar
Fredag d. 3. januar flyttes til lørdag d. 4. januar

Adresser med postnr. Bælum, Hadsund, Kongerslev, Skørping og Terndrup der normalt får hentet affald tirsdag, torsdag, fredag. Vi udleverer en ekstra sæk torsdag den 19. december til brug i uge 52, og henter den igen fredag den 3. januar. Vi udleverer en ekstra sæk tirsdag den 24. december til brug i uge 1, og henter den igen den 7. januar.

Torsdag d. 2. januar flyttes til fredag d. 3. januar
Fredag d. 3. januar flyttes til lørdag d. 4. januar

Adresser med postnr. Nibe, Suldrup, Støvring, Skørping, Aars og Svenstrup J der normalt får hentet affald tirsdag, onsdag, torsdag, fredag. Vi udleverer en ekstra sæk onsdag den 18. og torsdag den 19. december til brug i uge 52. Vi henter den igen den 2. og 3. januar 2014. Vi udleverer en ekstra sæk tirsdag den 24. december til brug i uge 1, og henter den igen den 7. januar.

Onsdag d. 1. januar flyttes til torsdag d. 2. januar
Torsdag d. 2. januar flyttes til fredag d. 3. januar
Fredag d. 3. januar flyttes til lørdag d. 4. januar.

Læs mere under Dagrenovation

Afgørelse - husdyrbrug - ikke-godkendelsespligt dyreskift

I henhold til § 31 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug, har Rebild Kommune meddelt afgørelse om ikke-godkendelsespligt til:

Abildgårdsvej 70. Byrsted, 9240 Nibe
Viborgvej 37, Ll. Binderup, 9600 Viborg.

Se afgørelser.

Klagefrist: den 10. januar 2014 kl. 14.00, se klagevejledning i afgørelsen.

Endelig vedtagelse Lokalplan nr. 274 Boligområde, Guldbæk syd

Planen er endelig vedtaget af Rebild Byråd den 28. november 2013.

Planen er udarbejdet som erstatning for lokalplan nr. 133. Planen udvider de hidtidige byggefelter, og gør byggefelterne mere fleksible i deres placering. Samtidig opdateres de eksisterende udlagte beplantningsbælter, så de stemmer bedre overens med de faktiske forhold. Planen skal bl.a. sikre områdets karakter med naturgrundsbebyggelse.

Læs mere om planen, herunder retsvirkning, høringsfrist mv. her.

Landzonetilladelse – opførelse af nyt stuehus og carport

Landzonetilladelse i henhold til Planlovens § 35, stk. 1 til at opføre et nyt stuehus og carport på matr. nr. 1y, Randrup Hgd., Skibsted, Seefeldtslundvej 7, 9293 Kongerslev.

Stuehuset opføres med et areal på 290 m2 og carporten med et areal på ca. 50 m2. Bygningerne placeres nord for den eksisterende bebyggelse i direkte tilknytning hertil. Dele af den eksisterende bebyggelse nedrives.  
Klagefrist d. 12. januar 2014

Tilladelser kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af ansøgeren og enhver, der må antages at have væsentlig individuel interesse i sagernes udfald. Der gøres opmærksom på, at der ved klage opkræves et gebyr på 500 kr. af Natur- og Miljøklagenævnet.
Evt. klage skal indgives til Rebild kommune, Hobrovej 88, 9530 Støvring.

 

 

Menu