Ekspropriation – åstedsforretning

Ny offentlig vej, Støvring Ådale, og rundkørsel øst for Støvring Station Byrådet for Rebild Kommune har på sit møde den 30. november 2017 vedtaget at etablere nyt vejanlæg i Støvring Ådale for at understøtte den fortsatte byudvikling i området.

 

Formålet med projektet er at forlænge den eksisterende nyetablerede offentlige vej, Støvring Ådale, knap 700 meter sydpå, samt at etablere en ny rundkørsel. Vejen erstatter delvist de eksisterende veje Støvring Ådale, Kærvej og Ny Kærvej, som i dag henligger som mindre landeveje og grusveje.   For at understøtte de fremtidige trafikale behov og sikre en optimal trafikafvikling i området anlægges en ny rundkørsel. Den eksisterende asfalterede landevej, Kærvej, udvides i denne forbindelse. 

Der afholdes åstedsforretning med henblik på gennemførelse af ekspropriation til erhvervelse af de nødvendige arealer. Dette sker med hjemmel i lov om offentlige veje §§ 94-98 og i overensstemmelse med proceduren i lovens kapitel 10, §§ 94 – 123 (lovbekendtgørelse nr. 1520 af 27.12.2014).

Åstedsforretningen afholdes:

Mandag den 12. marts 2018

Kl.: 10:00 Matr.nr 32, Støvring By, Buderup, Beliggende Kærvej 23-25 (9530)

Kl.: 11:00 Matr.nr 11as og 11r, Støvring By, Buderup, Beliggende Ny Kærvej 9

Dette er til underretning for alle, som har en retlig interesse at varetage i anledning af ekspropriationen. Ejere af ovennævnte ejendomme er indvarslet ved særskilt brev.

Ekspropriationsplaner og arealfortegnelser ligger til gennemsyn ved Rebild Kommune, Hobrovej 110, 9530 Støvring fra mandag d. 12. februar  2018.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Rebild Kommune, Center Plan Byg og Vej – Vej, projektleder

Asger Rahbek Hansen

E-mail: arha@rebild.dk

Tlf.: 99 88 94 42

Menu