Dagrenovation

Dagrenovation er eksempelvis madaffald, mælkekartoner, pizzabakker, bleer, beskidt emballage fra kød og mælkeprodukter og snasket papir eller pap.

Ordning for dagrenovation

I Rebild Kommune stiller kommunen containere til dagrenovation, papiraffald og farligt affald til rådighed.
Det betyder, at du som tilflytter skal kontakte kommunen, og oplyse om hvilke størrelse containere du ønsker, så sørger kommunen for levering af containerne inden for 14 dage.

Hvad skal du være opmærksom på?

  • Din container må ikke overfyldes. Låget skal kunne lukkes helt
  • Skarpe genstande, vådt og støvende affald som f.eks. bleer og aske skal pakkes ind, inden det puttes i din container
  • Såfremt der er sammenpresset affald tilbage i affaldsbeholderen efter en tømning, skal du sørge for, at løsne affaldet, så affaldsbeholderen kan tømmes helt ved næste tømning
  • Jfv. husholdningsregulativet skal containere som bortkommer, eller som beskadiges af andre årsager end almindelig brug og slitage, herunder ved brand, hærværk eller misbrug, erstattes af grundejeren
  • Jfv. husholdningsregulativet påhviler det grundejer at rengøre affaldsbeholderen
  • Du skal huske, at din container skal være placeret således at håndtag og hjul vender ud mod skraldemanden.
Tømning

I byerne henter vi dagrenovation én gang om ugen. Bor du på landet, får du hentet dagrenovation hver 14. dag. Sommerhusområder får afhentet dagrenovation hver 14. dag fra uge 14 - 44 samt i ugerne efter nytår, vinterferie og påskeferie.

Helligdage

Der afhentes normalt ikke dagrenovation, papir og storskrald på helligdagene. Du kan forvente at der vil være ændring af tømmedag omkring helligdage. Se annoncering af ændringer på hjemmesiden og i ugeaviserne. Du kan se afhentningsdatoer for papir og storskrald i Affaldshæfte 2018 og på selvbetjeningsløsningen Mit Affald.

Er din container for stor eller for lille ?

Du har altid mulighed for at ændre på din containerstørrelse. Det gør du ved at kontakte Rebild Kommune.
En ombytning koster 220 kr. inklusive moms. I Rebild Kommunes takstoversigt kan du se priserne for de forskellige affaldsydelser.

Ekstra affald

Har du engang imellem mere dagrenovation end der er plads til i din beholder ? I Borgerservice i Støvring, på kommunens biblioteker og i bogbussen kan du købe mærkater med teksten "Ekstra affald". Mærkatet koster 30 kr. Alt hvad du skal gøre er at binde mærkatet på din fyldte sæk og stille den ved siden af din container. Næste gang den skal tømmes, så tager skraldemanden dit ekstra affald med.

En sæk må af hensyn til skraldemandens arbejdsmiljø max. veje 20 kg, og den skal være forsvarligt lukket.

Relevant indhold

Menu