Farligt affald

Farligt affald er affald, der er farligt for mennesker og miljø, og derfor omfattet af skrappere krav til håndtering end andre typer af affald.

Virksomheder skal enten levere farligt affald:

 • til kommunens genbrugspladser i henhold til gældende regler, eller
 • ved hjælp af godkendt affaldstransportør/indsamler/modtager.

En anmeldelse skal omfatte oplysning om affaldstype (EAK-koder) samt affaldets mængde, emballering, sammensætning og egenskaber.

Aflevering af farligt affald på Rebild Kommunes genbrugspladser koster 7 kr./kg. i 2017. 

Eksempler på farligt affald:

 • Acetone
 • Batterier
 • Benzin
 • Fortynder
 • Fotokemikalier
 • Kaustisk soda
 • Kanyler i godkendte kanylebokse
 • Lavenergipærer
 • Lysstofrør
 • Maling og lim
 • Medicin
 • Rengøringsmidler
 • Salt- og eddikesyre
 • Spildolie
 • Spraydåser
 • Sprøjtegifter
 • Terpentin.                       

Ønsker du information om bortskaffelse af disse affaldstyper, kan du kontakte Rebild Kommunes affaldsgruppe på e-mail: renovation@rebild.dk.

Find en virksomhed der kan håndtere eller transportere dit affald

Du kan finde godkendte indsamlere, transportører og mæglere til dit affald i Miljøstyrelsens affaldsregister.

Definitioner på 'indsamler', 'transportør' og 'mægler' kan ses i pjecen om transport af affald.

 

Menu