Indkøb og vareudbringning

Rebild Kommune har udarbejdet godkendelsesmateriale, hvori det fremgår, hvilke kvalitetskrav og øvrige betingelser du som virksomhed skal opfylde for at blive godkendt som leverandør af indkøb og vareudbringning til borgere i Rebild Kommune.

Der er ansøgningsrunde to gange årligt, men anmodninger kan indsendes løbende.

Aktuelle takster kan findes på Fritvalgsdatabasen.

Ansøgningsfrist og forventet kontraktstart

Ansøgningsfrist den 1. juni - forventet kontraktstart den 1. august.

Ansøgningsfrist den 1. december - forventet kontraktstart den 1. februar.

Ansøgningsprocedure

Vejledning til godkendelsesmateriale er på vej.

Godkendelsesanmodning er på vej.

Gem anmodningen i eget navn og send den derefter som vedhæftet fil til su@rebild.dk.

I emnefeltet skrives: Anmodning om godkendelse - Frit valg indkøb/vareudbringning.

Er det ikke muligt at sende elektronisk, kan godkendelsesanmodning og anden dokumentation sendes til :

Rebild Kommune
Center Pleje og Omsorg
Myndighed
Hobrovej 88 9530 Støvring
Mrk. "Anmodning om godkendelse - indkøb/vareudbringning"

Har du spørgsmål vedrørende godkendelsesmaterialet og -proceduren, kan du kontakte Myndighed i Center Pleje og Omsorg.

Menu