Årsrapport fra Business Rebild

Resultater - foto: colourbox.dk
2016 var ligesom 2015 præget af en stor aktivitet og engagement hos virksomhederne i Rebild Kommune.

Business Rebild har i 2016 udvidet markedsføringsindsatsen og bl.a. haft fokus på etableringlyst. I forhold til tiltrækning af både nye erhvervsvirksomheder og iværksættere.

Vores helhedsorienterede erhvervsservice i Rebild Kommune har fået et endnu stærkere fokus, og der er igangsat en større kampagne målrettet salg af erhvervsgrunde, hvor det lokale erhvervsliv spiller en vigtig ambassadørrolle.

Kickstart Rebild, vores spirende inkubationsmiljø, er blevet etableret, og det er nogle meget spændende og lovende vækst-iværksættere, vi har fået ind i huset. Virksomheder, der allerede nu har skabt vækst og udvikling, både nationalt og internationalt.

Udover KickStart Rebild har 130 nye iværksættere været omkring kontoret, med i alt 182 virksomhedsmøder. Ligeledes har vi deltaget i tre messer og derved skabt netværk og en klar profil omkring vores iværksætterlyst og -evne.

Projekt ’Virksomhedsudvikling i Landdistrikter’ er afsluttet med flot tilbagemelding fra erhvervet samlet i en ekstern analyse. De gode resultater har ført til en fælles indsats i BRN regi, som er målrettet en EU ansøgning under Horizon 2020.

Et samlet Nordjylland ønsker dermed at hente EU penge hjem til udvikling af vores lokale erhvervsliv. De gode resultater har bevirket, at byrådet i årets budgetforhandlinger prioriterede at fastholde den gode indsats, og der er pr. 1 januar 2017 fastansat en konsulent til opgaven.

På turismesiden har vi arbejdet målrettet på at styrke events og de mange oplevelsestilbud, der tilbydes i området, så der sikres kommerciel værdi og synergi på tværs af de mange indsatser. RebildPorten oplever stadig øget besøgsantal, og der fokuseres på at samle fælles indsats og markedsføring, for at tiltrække turister på tværs af forplejning og oplevelsesvirksomheder. 

Menu