Årsrapport fra Business Rebild

Resultater - foto: colourbox.dk
2015 var ligesom 2014 præget af en stor aktivitet og engagement hos virksomhederne i Rebild Kommune.

Året bød på en ny visuel identitet og online platform, hvorfra der ugentligt sendes viden og inspiration. Det er en profil, der sikrer vores markedsføring lokalt, regionalt og nationalt.

84 iværksættere har været i etableringsforløb, 141 møder er afholdt med lokale virksomheder, 9 temamøder og 2 messer, hvoraf den ene blev besøgt af 950 nordjyske iværksættere.

Det fælles fokus på ”Én indgang” er blevet løbet i gang med en helhedsorienteret erhvervsservice, så virksomhedshenvendelser modtages af et løsningsorienteret team. Vores virksomhedsnetværk er blevet udbygget, med stor opbakning fra produktions- og bygge & anlæg netværkene. Projektet ”Virksomhedsudvikling i landdistrikter” har haft stor succes, hvor 31 virksomheder har været igennem vækstforløb af både national- og international karakter.

- Vi er meget bevidste om virksomhedernes forskelligheder, men bestræber os på at levere muligheder og tilbud, hvor virksomhedernes snitflader og fælles perspektiver falder sammen. Vi oplever, at når forskellige virksomheder mødes og netværker, så skabes der samarbejde og nye potentialer, og netop dér oplever vi at kunne bidrage til fremtidig vækst og udvikling, udtaler Erhvervs- og turistchef Jane Lindberg.

I løbet af 2015 har der været arbejdet på muligheden for at etablere Nordjyllands første forretningsinkubator. Et arbejde, der er blevet udført i samarbejde med Business Park Nord og Region Nordjylland. Arbejdet har ført frem til stiftelse af en fond, og inkubatoren er blevet døbt Kickstart Rebild. Første virksomhed er flyttet ind, og nye er på vej.

- Vores fokus på at etablere Kickstart Rebild har banet vejen for et endnu tættere samarbejde med UCN, hvor specielt deres eget iværksætterinitiativ, Next Step, har vist sig rigtig succesfuldt. Her er vi tilknyttet som mentorer og eksamenspanel, bemærker Jane Lindberg.

På turismeområdet er der også fremgang. RebildPorten har haft fremgang på besøgerantal i 2015, og der er fortsat mange arrangementer, der bliver tiltrukket af dét, som Rebild Kommunes natur og kultur kan tilbyde.

 

Læs hele Årsrapporten for 2015 her.

Menu