Et sundt liv i en sund kommune

Visionen er vores pejlemærke. Den er styrende for vores samlede indsats - resultaterne skaber vi gennem projekter og i hverdagens konkrete aktiviteter. Her kan du læse visionen, læse om den og høre en kort beskrivelse af borgmesteren.

Rebild Kommune vil gerne danne rammen om et sund, trygt og sammenheængende liv for alle. Børn, unge, gamle og dem midt i mellem. Både private og erhvervslivet skal have de bedst mulige betingelser for at få et sundt liv i en sund kommune. Byrådet formulerede i maj 2014 visionen med navnet "Vision 2025 - et sundt liv i en sund kommune". 

Visionen er bygget op om tre mål:

  • Sundt at leve og bo
  • Sunde oplevelser
  • Sundt erhvervsliv

Målene er realistiske, da vi har en lang række gunstige forhold i kommunen. Tre af disse er fremhævede i visionen som styrkepositioner der i særlig grad understøtter målene:

  • Beliggenhed - vi er tæt på
  • Natur - fuld af oplevelser
  • Sund Økonomi - mangfoldige muligheder

Både mål og styrkeposistioner er beskrevet i "Vision 2025 - et sundt liv i en sund kommune" som du kan læse her.

Borgmesteren har ordet

I videoklippet herunder giver borgmester Leon Sebbelin en kort intro til visionen.

Menu