Fastfrysning af grundskyld 2018

Som borger behøver man ikke at foretage sig noget på eget initiativ for at opnå besparelsen. Kommunerne omberegner ejendomsskatten for alle ejendomme og regulerer betalingen på 2. rate af ejendomsskattebilletten
Billede af hus

Fastfrysningen af grundskylden foretages ved at regulere 2. rate i 2018. Dvs. at nedsættelsen for hele året, som regeringen har besluttet at tildele, trækkes fra i 2. rate, så den bliver mindre end 1. rate.

 

Medio maj dannes de nye ejendomsskattebilletter for 2. halvår 2018. Her får mange en rabat på deres ejendomsskat (grundskyld), fordi regeringen som en del af finansloven besluttede at fastfryse grundskylden.

Det hele sker automatisk, og du skal derfor ikke foretage dig noget.

Dette betyder, at:

  • Alle, som er berørt af fastfrysningen får automatisk tilsendt en ny ejendomsskattebillet med tilhørende opkrævning.
  • Er man tilmeldt PBS, bliver betalingen rettet helt automatisk.
  • Kun grundejere, som betaler grundskyld af den såkaldte grundskatteloftsværdi frem for af seneste grundvurdering fra SKAT, får glæde af fastfrysningen. Det skyldes, at det ikke er grundværdien som sådan, der fastfryses, men den såkaldte reguleringsprocent, som styrer stigningen i grundskatteloftsværdien, der udelades.

Man kan se både SKAT’s vurdering og grundskatteloftsværdien på sin ejendomsskattebillet.

Normalt ville reguleringsprocenten for 2018 have været 6,5 pct., men i kraft af fastfrysningen fastholdes grundskatteloftværdien på sidste års niveau for ejerboliger. Det betyder, at alle de grundejere, hvor grundskatteloftsværdien er lavere end grundvurderingen, får en rabat på deres grundskyld. Det betyder omvendt også, at grundejere, som betaler grundskyld af SKAT’s grundvurdering, ikke får nogen rabat.

Regulering sker til aktuel ejer. Hvis der har været ejerskifte i 2018, udsendes til orientering en kopi af ejendomsskattebilletten til tidligere ejer.

Menu