Handicappris

En gang om året uddeler vi Handicapprisen - 5000 kr. til en privatperson, fagperson, forening, organisation eller virksomhed, som har ydet en særlig indsats for, at borgere med handicap kan være inkluderet i samfundet på lige fod med alle andre.

Hvem skal have Handicapprisen 2017?

Torsdag den 25. januar 2018 uddeler vi Rebild Kommunes Handicappris 2017.

Det sker på rådhuset i Støvring kl. 16.30 umiddelbart inden byrådsmødet.

Vi byder på vin og kransekage, alle er velkomne.

Hvem kan få handicapprisen?

Vi giver prisen til en privatperson, fagperson, forening, organisation eller virksomhed, som i særlig grad har ydet en indsats for, at borgere med handicap kan være inkluderet i samfundet på lige fod med alle andre.

Prisen tildeles for at have:

 • gjort en helt særlig indsats for, en gruppe eller generelt for mennesker med handicap
 • skabt forhold der kan bidrage til en forøget livskvalitet for mennesker med handicap
 • skabt lige mulighed for mennesker med handicap til at kunne deltage på lige fod 
 • skabt lige mulighed for job og beskæftigelse for mennesker med handicap
 • skabt lige mulighed for uddannelse, opkvalificering og inklusion for mennesker med handicap
 • skabt lige mulighed for og udfoldelsesmuligheder for mennesker med handicap 
 • forbedret tilgængeligheden bredt set for mennesker med handicap
 • bidraget til større almen viden om mennesker med handicap, deres forhold og livsbetingelser
 • bidraget til en større grad af inklusion af mennesker med handicap i det offentlige rum og samfundet som helhed.

Retningslinjerne er meget åbne, fordi bedømmelsesudvalget gerne vil at borgerne udviser mest mulig initiativ og kreativitet. De personer der indstilles til handicapprisen, skal alle have udvist initiativer, der ligger udover indsatserne i lovgivningen. Det skal netop være et ekstraordinært initiativ.

Den særlige indsats kan være ydet:

 • i forhold til en enkelt borger eller familie
 • som ildsjæl i en forening, organisation eller lignende
 • i forbindelse med aktiviteter for mennesker med handicap
 • af en virksomhed i forbindelse med job og beskæftigelse for mennesker med handicap.

Enkeltpersoner, grupper, virksomheder, foreninger, institutioner eller organisationer kan indstille en kandidat.

Bedømmelsesudvalg

Byrådet nedsætter et bedømmelsesudvalg bestående af repræsentanter fra Handicaprådet og det politiske system.

Menu