Nem adgang til naturen

Det gavner ikke meget at have noget af Danmarks skønneste natur, hvis borgerne ikke kan finde ud i den. Vi vil sætte fokus på den nemme adgang til naturen - også helt tæt på byerne.

Et centralt mål i visionen er at sikre borgerne nem og hurtig adgang til naturen og oplevelser i den. For at gøre det let for alle borgere at finde vej til en natur/kulturoplevelse, skal vi kortlægge de eksisterende stier og ruter i kommunen og gøre en særlig indsats for at formidle denne viden. Dette kan ske ved udvikling/indkøb af en app, der let og ubesværet viser brugerne vej. Projektet vil også understøtte arbejdet med adgang til bynær natur, som forventes at blive et centralt element i den kommende planstrategi.

Forslaget understøtter "Sunde oplevelser" og "Sundt at leve og bo". Budget: 200.000 i 2015.

Status

Da både Friluftsrådet og Naturstyrelsen har digitale løsninger der formidler adgang til naturen, har vi fravalgt at udvikle vores egen løsning. I stedet benytter vi en af de eksisterende løsninger. Det vil frigive midler til en grundigere registrering af de muligheder vi har at tilbyde vores borgere.

For tiden er der ved at blive fremstillet en detaljeret projektbeskrivelse for dette.

Menu