Ny digital løsning: Byg og Miljø

Alle ansøgninger til bygge- og miljøprojekter foregår nu digitalt - der er nemlig udviklet en ny digital løsning.

Hvis du skal søge tilladelse til bygge- og miljøprojekter foregår det nu digitalt. 

Det gælder:

  • Alle typer af byggesager inklusive byggeri på fredet ejendom
  • Etablering af jordvarmeanlæg
  • Spildevandsanlæg i det åbne land
  • Oprensning og udvidelse af sø
  • Etablering af ny sø
  • Indvindingsanlæg til drikkevand
  • Indvinding af vand til markvanding
  • Anmeldelse af olietank

Du får adgang til den nye selvbetjeningsløsning her på rebild.dk - der er link til den på alle relevante sider nederst under "Selvbetjening" for eksempel siden: Når du vil bygge.

Løsningen gælder både for privatpersoner og for erhverv.

OBS – landzonetilladelse undtaget

Vær opmærksom på, at ansøgning om landzonetilladelse ikke foregår via den nye digitale løsning, men via en anden selvbetjeningsløsning. Den linker vi naturligvis til der hvor det er relevant - for eksempel på siden der handler om landzonetilladelse

Menu