Dansk Varmepumpe Industri A/S åbnede dørene for Rebilds bygge- og anlægsbranche

Business Rebild inviterede onsdag den 5. april til netværksmøde for den lokale bygge- og anlægsbranche med fokus på Bæredygtigt Byggeri – dette som en del af Rebild Kommunes Klimauger. Med temaet om bæredygtigt byggeri var værten for mødet Dansk Varmepumpe industri A/S (DVI) i Sørup. DVI er eksperter i vedvarende energikilder fra jord, luft og vand.

Med temaet om bæredygtigt byggeri var værten for mødet Dansk Varmepumpe industri A/S (DVI) i Sørup. DVI er eksperter i vedvarende energikilder fra jord, luft og vand.

Mødet startede med en præsentation og rundvisning af DVI, hvor adm. direktør Mikkel Kastrup og grundlægger Henning Pallesen fortalte om virksomhedens historie, produkter og produktion målrettet erhverv og private.

Med fokus på mødets tema fortsatte Christina Grann Myrdal fra Netværk For Bæredygtig Erhvervsudvikling NordDanmark med at fortælle om projektet Green Building A-Z, som har fokus på at skabe flere bæredygtige og energieffektive offentlige bygninger i bl.a. Aalborg Kommune.

De 25 deltagere fik her svar på hvad der rører sig indenfor fremtidens byggeri og kommende krav, hvor evnen for energibesparende løsninger spiller en stadig større rolle ved udvælgelsen af leverandører.

– Bygge- og anlægsbranchen bliver i stigende grad mødt af krav og ønsker til energibesparende løsninger i bygninger og byggerier – både fra det offentlige, erhverv og private. Derfor er det vigtigt for virksomhederne i branchen, at følge udviklingen og at have viden om bæredygtigt byggeri, og de krav det stiller til virksomhedernes kompetenceudvikling, udtaler Erhvervschef Jane Bejlegaard Lindberg.

Afslutningsvis fortalte projektleder Rasmus Hjorth fra Himmerland Boligforening om boligselskabets politik for bæredygtighed, samt hvordan bæredygtighed figurerer i praksis i boligforeningens eksisterende og nye byggeprojekter. Himmerland Boligforening har bl.a. et mål for energirenovering om at energiforbruget i boliger reduceret med 30 % frem til år 2030.

Efter netværksmødet kunne de deltagende virksomheder gå hjem med inspiration og ny viden om energibesparende produkter, bæredygtige byggeprojekter og –metoder samt boligselskabets syn på fremtidens byggeri.

Business Rebild holder løbende netværksmøder for bygge- og anlægsbranchen i Rebild. Hvis du er interesseret i at høre mere om netværksaktiviteterne kan du kontakte Business Rebild, konsulent Birgitte Frost Larsen

Menu