Penge til sundhed i udvalgte lokalsamfund

65.000 kr. til sundhed i lokalområdet er, hvad tre lokalområder i kommunen hver kan få. De skal bare argumentere overbevisende for, hvorfor de skal have del i Borgerbudget ”Sundhed for pengene”.

Lokalområderne bestemmer selv deres projekter

På baggrund af Sundhedsprofilen, som beskriver borgernes sundhedstilstand i de enkelte kommuner, er der udvalgt 14 lokalområder i kommunen, som kan søge penge til sundhedsfremmende projekter.

De udvalgte sogne er: Binderup, Blenstrup, Brorstrup, Bælum, Durup, Haverslev, Ravnkilde, Rørbæk, Skibsted, Solbjerg, St. Brøndum, Suldrup, Sønderup og Veggerby.

De lokale borgere bestemmer selv, hvordan pengene skal anvendes. For at komme i betragtning skal lokalområdet ikke gøre rede for, hvordan pengene skal anvendes. Det handler i første omgang om, hvorfor det er en god idé at støtte ansøgerens lokalområde. Det, der tæller, er med andre ord, at lokalområdet er motiveret for at fremme sundheden, og at der ligger en plan for, hvordan borgerne vil blive involveret.

Seks af de 14 områder har fået penge i de to første år, ”Sundhed for pengene” har kørt. De seks lokalområder kan søge igen. De øvrige lokalområder kommer dog først i køen.

Kom og hør nærmere om ”Sundhed for pengene”

Der holdes informationsmøde mandag den 9. januar 2017. På mødet kan repræsentanter fra de 14 sogne komme og høre nærmere om projektet – og møde nogle af deltagerne fra sidste år.

Der er ansøgningsfrist mandag den 30. januar 2017. På baggrund af de motiverede ansøgninger og et ønske om en vis geografisk spredning, udvælger kommunen tre lokalområder blandt de ansøgende. De får 65.000 kr. hver. Hvad de konkret vil bruge pengene til, finder de i fællesskab ud af, når projektet kommer i gang.

Sundhed, fællesskab og sammenhold

Sundhedsudvalgets formand Annette Søegaard, der har fulgt Borgerbudget ”Sundhed for pengene” tæt, siger:

- Det har været godt at se det engagement og de sundhedsfremmende aktiviteter, der er blevet skabt ude lokalt de seneste to år. Aktiviteterne gør noget for sundheden, men det er faktisk lige så interessant, at borgerne i løbet af processen styrker det lokale fællesskab. Nye folk bliver inddraget. De få regler, som ”Sundhed for pengene” er underlagt, skaber kreativitet og energi. Det viser erfaringerne fra de første to år. Derfor har vi også valgt at lade projektet fortsætte i 2017.

Læs mere her.

Abonnér på nyheder

Menu